สอนบทสนทนาการอำลาภาษาอังกฤษ
บทสนทนาภาษาอังกฤษ

ประโยคพูดคำอำลาภาษาอังกฤษ

การกล่าวอำลาเป็นภาษาอังกฤษนั้นเราสามารถเลือกใช้ได้หลายประโยคแล้วแต่ความคุ้นเคยต่อบุคคลที่เราสนทนาด้วยหรือคู่สนทนาของแต่ละคนซึ่งความหมายจะเหมือนกัน เมื่อพบพูดคุยกันสนทนากันสักครู่แล้วเมื่อถึงเวลากล่าวคำอำลาเป็นภาษาอังกฤษเราจะสามารถพูดได้ดังนี้

การพูดคำอำลาบทสนทนาภาษาอังกฤษพูดอย่างไร

  • Goodbye อ่านว่า(กู๊ด-บาย) หมายถึง ไปละนะ เป็นการพูดที่ค่อนข้างเป็นทางการ เวลาตอบใช้คำว่า Goodbye เช่นกัน
  • Bye-bye อ่านว่า(บ๊าย-บาย) หมายถึง ไปละนะเหมือนกัน ใช้พูดกับคนคุ้นเคยกัน เวลาตอบใช้คำว่า Bye-bye เช่นเดียวกัน
  • See you later. อ่านว่า (ซี-ยู-เล็ท-เทอร์ ) หมายถึง แล้วค่อยพบกันใหม่ ใช้กับสถานการณ์ทั่วไป ตอบใช้คำว่า See you later.
  • See you again. อ่านว่า(ซี-ยู-อะเกน) หมายถึง แล้วค่อยพบกันอีก ใช้ทั่วไป เวลาตอบใช้คำว่า See you later. หรือ See you. เช่นเดียวกัน

บทสนทนาภาษาอังกฤษการพูดลาจากกันเราอาจจะพูดอย่างเป็นทางการหรือพูดแบบรวดเร็วเป็นประโยคสั้นๆก็ได้ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับคู่สนทนาและสถานการณ์ว่าเป็นเวลาที่เร่งรีบด้วยหรือไม่เพราะความหมายจะเหมือนกันทั้งหมด

ประโยคบทสนทนาพูดโทรศัพท์ภาษาอังกฤษ
บทสนทนาภาษาอังกฤษ
ประโยคบทสนทนาพูดโทรศัพท์ภาษาอังกฤษ

ประโยคบทสนทนาพูดโทรศัพท์ภาษาอังกฤษ รวมบทสนทนาการคุยโทรศัพท์ภาษาอังกฤษ พร้อมทั้งคำอ่านออกเสียงและคำแปลให้คุณได้ฝึกพูดกับคู่สนทนาง่ายๆ

บทสนทนาการขออีเมล์แอดเดรสภาษาอังกฤษ
บทสนทนาภาษาอังกฤษ
บทสนทนาการขออีเมล์แอดเดรสภาษาอังกฤษ

บทสนทนาการขออีเมล์แอดเดรสภาษาอังกฤษ

บทสนทนาการขอยืมสิ่งของภาษาอังกฤษ
บทสนทนาภาษาอังกฤษ
บทสนทนาการขอยืมสิ่งของภาษาอังกฤษ

บทสนทนาการขอยืมสิ่งของภาษาอังกฤษ วิธีพูดขอยืมสิ่งของและของต่างๆจากผู้อื่นที่เรารู้จักหรือไม่รู้จักมีวิธีไหนบ้าง เราสามารถพูดได้อย่างไรวันนี้เรารวมบทสนทนาภาษาอังกฤษประโยคการพูดขอยืมมาให้คุณๆได้ฝึกพูดออกเสียงกัน