สอนบทสนทนาการอำลาภาษาอังกฤษ
บทสนทนาภาษาอังกฤษ

ประโยคพูดคำอำลาภาษาอังกฤษ

การกล่าวอำลาเป็นภาษาอังกฤษนั้นเราสามารถเลือกใช้ได้หลายประโยคแล้วแต่ความคุ้นเคยต่อบุคคลที่เราสนทนาด้วยหรือคู่สนทนาของแต่ละคนซึ่งความหมายจะเหมือนกัน เมื่อพบพูดคุยกันสนทนากันสักครู่แล้วเมื่อถึงเวลากล่าวคำอำลาเป็นภาษาอังกฤษเราจะสามารถพูดได้ดังนี้

การพูดคำอำลาบทสนทนาภาษาอังกฤษพูดอย่างไร

  • Goodbye อ่านว่า(กู๊ด-บาย) หมายถึง ไปละนะ เป็นการพูดที่ค่อนข้างเป็นทางการ เวลาตอบใช้คำว่า Goodbye เช่นกัน
  • Bye-bye อ่านว่า(บ๊าย-บาย) หมายถึง ไปละนะเหมือนกัน ใช้พูดกับคนคุ้นเคยกัน เวลาตอบใช้คำว่า Bye-bye เช่นเดียวกัน
  • See you later. อ่านว่า (ซี-ยู-เล็ท-เทอร์ ) หมายถึง แล้วค่อยพบกันใหม่ ใช้กับสถานการณ์ทั่วไป ตอบใช้คำว่า See you later.
  • See you again. อ่านว่า(ซี-ยู-อะเกน) หมายถึง แล้วค่อยพบกันอีก ใช้ทั่วไป เวลาตอบใช้คำว่า See you later. หรือ See you. เช่นเดียวกัน

บทสนทนาภาษาอังกฤษการพูดลาจากกันเราอาจจะพูดอย่างเป็นทางการหรือพูดแบบรวดเร็วเป็นประโยคสั้นๆก็ได้ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับคู่สนทนาและสถานการณ์ว่าเป็นเวลาที่เร่งรีบด้วยหรือไม่เพราะความหมายจะเหมือนกันทั้งหมด

หัดพูดภาษาอังกฤษถามชื่อ
บทสนทนาภาษาอังกฤษ
ประโยคการถามชื่อภาษาอังกฤษ

เรียนรู้และฝึกประโยคการถามชื่อเป็นภาษาอังกฤษพร้อมการฝึกหัดออกเสียงและคำแปล หัดฝึกพูดง่ายๆเข้าใจได้ด้วยตนเองสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้

พูดภาษาอังกฤษขอโทษ แสดงความขอโทษบทสนทนาง่ายๆ
บทสนทนาภาษาอังกฤษ
บทสนทนาภาษาอังกฤษการกล่าวคำขอโทษ

เมื่อต้องการจะขอโทษในสิ่งที่ทำและผิดพลาดต่อผู้อื่น …

บทสนทนาภาษาอังกฤษไต่ถามสบายดีไหมทุกข์สุขชีวิต
บทสนทนาภาษาอังกฤษ
บทสนทนาภาษาอังกฤษการถามสบายดีไหมเป็นอย่างไรบ้าง

ประโยคบทสนทนาภาษาอังกฤษเรื่องการถามสารทุกข์ สบายดีไหม เป็นอย่างไรบ้างเมื่อพบปะเจอกัน พร้อมทั้งคำอ่าน คำแปล พร้อมตัวอย่างประโยคที่ใช้ในชีวิตจริง