การกล่าวประโยคบอกลาภาษาอังกฤษ

การกล่าวประโยคบอกลาภาษาอังกฤษ
บทสนทนาภาษาอังกฤษ

การกล่าวประโยคบอกลาภาษาอังกฤษ

ประโยคบอกอำลาภาษาอังกฤษ การฝึกพูดประโยคการกล่าวบอกลาภาษาอังกฤษในขณะที่เรากำลังสนทนาเรื่องอื่นอยู่แล้วมีธุระไปทำอย่างอื่นก่อนจึงจำเป็นต้องขอตัวกล่าวลาก่อน ซึ่งเราสามารถใช้ประโยคการกล่าวลาเหล่านี้พูดได้หากเจอสถานการณ์แบบนั้น การกล่าวบอกภาษาอังกฤษสำหรับสถานการณ์ที่ผู้พูดต้องไปก่อนหรือ ขอตัวไปก่อนโดยใช้ประโยคบอกลาดังนี้เพื่อเป็นการรักษามารยาทไม่ใช่เดินจากไปเลย มีประโยคภาษาอังกฤษการกล่าวบอกลาอะไรบ้างไปดูกัน

ตัวอย่างประโยคบทสนทนาการกล่าวอำลาภาษาอังกฤษ

  • I have to go now. อ่านว่า ไอ-เฮฟว์-ทู-โก-นาว์ แปลว่า ฉันคงต้องไปแล้วล่ะ
  • I must leave now. อ่านว่า อ่านว่า ไอ-มัส-ลีฟ-นาว์ แปลว่า ฉันต้องไปแล้วล่ะ
  • I really must be going. อ่านว่า ไอ-เรียล-ลี่-มัส-บี-โกอิ้ง แปลว่า ผมจะต้องไปจริงๆ แล้ว
  • It’s getting late. อ่านว่า อิส เก็ตติ้ง เลท แปลว่า นี่ก็สายมากแล้ว
  • I’m going for ……..อ่านว่า แอม-โกอิ้ง-ฟอร์ แปลว่าฉันต้องไป…ต่อ
  • It’s time to say goodbye.อ่านว่า อิส-ไทม์-ทู-เซย์-กู๊ด-บาย  ถึงเวลาต้องบอกลากันแล้ว
  • Say hello to ……. อ่านว่า เซย์-ฮัลโหล-ทู แปลว่า ฝากสวัสดีคุณ…ด้วยนะ
บทสนทนาถามว่าชอบไหมภาษาอังกฤษ
บทสนทนาภาษาอังกฤษ
บทสนทนาถามว่าชอบไหมภาษาอังกฤษ

บทสนทนาถามว่าชอบไหมภาษาอังกฤษ ใช้ถามกับคู่สนทนาไม่ว่าจะเป็น คน สัตว์ หรือสิ่งของ เป็นประโยคพื้นฐานภาษาอังกฤษที่เราใช้พูดในชีวิตประจำวันทุกวันลองฝึกพูดเขียนด้วยตัวเองง่ายๆ

การพูดตำหนิประโยคภาษาอังกฤษ
บทสนทนาภาษาอังกฤษ
การพูดตำหนิประโยคภาษาอังกฤษ

การพูดตำหนิประโยคภาษาอังกฤษ เรียนภาษาอังกฤษประโยคเบื้องต้นการตำหนิคู่สนทนา ฝึกเรียนพูดประโยคการตำหนิสร้างประโยคใหม่ๆได้ด้วยตัวเอง

ประโยคพูดคำชมภาษาอังกฤษ
บทสนทนาภาษาอังกฤษ
ประโยคพูดคำชมภาษาอังกฤษ

ประโยคพูดคำชมภาษาอังกฤษ รวมคำพูดชมเชยภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านออกเสียง สระ ตัวสะกด และคำแปลให้คุณได้ลองฝึกพูดและอ่านออกเสียงง่ายๆ