คำศัพท์กริยาการกระทำภาษาอังกฤษ

รวม verb แท้ภาษาอังกฤษ
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

รวมคำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับกริยาการกระทำต่างๆที่เราใช้ในชีวิตประจำวันอยู่ทุกวันๆเช่นการนอน การกิน การเดิน ซึ่งเราทำเป็นประจำอยู่ทุกวันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นจึงจำเป็นที่เราต้องหัดฝึกหัดและท่องจำให้ได้และลองฝึกพูดหัดออกเสียงในแต่ละคำเพื่อที่จะนำไปใช้ได้จริงส่วนเรื่องความหมายของแต่ละคำจำไม่ยากเพราะเราคุ้นเคยอยู่แล้ว

การเริ่มฝึกจำนั้นลองเวลาเราทำสิ่งใดอยู่ลองคิดถึงคำศัพท์ภาษาอังกฤษนั้นๆดูจะช่วยให้เราจำได้ง่ายมากขึ้นเช่น ถ้าเรากำลังจะอ่านหนังสือ ให้เรานึกถึงคำศัพท์ภาษาอังกฤษคำว่าอ่านซึ่งคำว่าอ่านภาษาอังกฤษคือ Read อ่านว่า รีดด์ แปลว่าอ่าน แบบนี้ก็จะช่วยให้จำได้ง่ายขึ้นและเร็วขึ้นลองฝึกท่องกันดูนะจ้ะ

คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับกริยาการกระทำภาษาอังกฤษ

คำศัพท์ คำอ่าน ความหมาย
speak สะ-ปีค พูด
listen ลิส-ซึ่น ฟัง
read รีดด์ อ่าน
talk ทอลค์ พูดคุย
write ไรท์ เขียน
draw ดรอว์ วาดภาพ
eat อีท กิน
drink ดริงค์ ดื่ม
run รัน วิ่ง
walk วอลค์ เดิน
drive ดไรฟ์ ขับ
ride ไรด์ ขี่
sleep สะ-ลีบ นอน
cut คัท ตัด
jump จั๊มพ์ กระโดด
cook คุ๊ก ทำอาหาร
study สะ-ตั๊ด-ดิ เรียน
play เพลย์ เล่น
คำศัพท์หมวดลำดับที่ภาษาอังกฤษ
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ
คำศัพท์หมวดลำดับที่ภาษาอังกฤษ

คำศัพท์หมวดลำดับที่ภาษาอังกฤษ

คำศัพท์ภาษาอังกฤษหมวดครอบครัวญาติ
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ
คำศัพท์ภาษาอังกฤษหมวดครอบครัวญาติ

คำศัพท์ภาษาอังกฤษหมวดครอบครัวญาติ รวมคำศัพท์ภาษาอังกฤษหมวดครอบครัวญาติพี่น้องพร้อมคำศัพท์คำอ่าน และความหมายให้คุณได้ฝึกอ่านออกเสียงตัวสะกดได้ง่ายๆลองเลย

คำศัพท์เมนูอาหารไทย
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ
คำศัพท์อาหารและเครื่องดื่มภาษาอังกฤษ

รวมคำศัพท์เกี่ยวกับอาหารไทยและเครื่องดื่มที่เราใช้ชีวิตประจำวันมาให้ฝึกหัดท่องจำพร้อมหัดออกเสียงให้ชัดเจนทั้งตัวสะกดและสระ