คำศัพท์ตำแหน่งทิศทางภาษาอังกฤษ

คำศัพท์หมวดทิศทางที่ตั้งตำแหน่งภาษาอังกฤษ
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

คำศัพท์หมวดตำแหน่งและทิศทางภาษาอังกฤษเป็นสิ่งที่เราจำเป็นต้องฝึกท่องจำอย่างยิ่งเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นการเดินทางในชีวิตประจำวันหรือข่าวสารต่างๆ หรือภูมิประเทศเราต่างๆ ทิศเหนือ ทิศใต้ ทิศตะวันออก ทิศตะวันตก หรือทิศต่างๆที่เราต้องจดจำเพื่อการสื่อสารที่ถูกต้อง ยกตัวอย่างเช่นการเดินทางด้วยเครื่องบินไปทางทิศเหนือจะพูดเป็นภาษาอังกฤษว่าอย่างไร ภาคเหนือของประเทศไทยมีกี่จังหวัดอะไรบ้าง เหล่านี้เป็นสิ่งที่เราจำเป็นต้องหัดฝึกท่องภาษาอังกฤษวันนี้เรารวมคำศัพท์เรื่องทิศทางการเดินทางภาษาอังกฤษทั้งตัวสะกดและคำอ่านออกเสียงให้คุณได้ฝึกอ่านออกเสียงฝึกพูดได้อย่างถูกต้องง่ายดายพร้อมทั้งความหมายคำแปลให้จำกันง่ายๆ

คำศัพท์ภาษาอังกฤษหมวดตำแหน่งที่ตั้งและทิศทาง

ทิศแต่ละทิศเป็นสิ่งสำคัญที่ทุกคนต้องฝึกหัดท่องจำเพื่อการใช้ในชีวิตประจำวันซึ่งเมื่อเกิดเหตุการณ์ที่เราจะต้องสื่อสารต้องการเดินทางเราจะได้สื่อสารได้ถูกต้องผู้รับสารสามารถเข้าใจในคำศัพท์ที่เราพูดภาษาอังกฤษออกไปได้อย่างถูกต้องไม่ผิดพลาด การเดินทางในยุคปัจจุบันสำคัญมากหากสื่อสารผิดก็จะทำให้เกิดการเดินทางที่คลาดเคลื่อนได้ เราลองมาฝึกท่องคำศัพท์ภาษาอังกฤษหมวดทิศทางกันนะจ๊ะ

คำศัพท์ คำอ่าน ความหมาย
opposite ออพ-พะ-ซิท ตรงข้าม
North นอรท์ ทิศเหนือ
northwest นอรธ์-เวสท์ ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ
northeast นอรธ์-อีสท์ ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
west east เวส-อีสท์ ทิศตะวันตกเฉียงใต้
South เซาธ์ ทิศใต้
Southwest เซาธ์ ทิศตะวันตกเฉียงใต้
Southeast เซาธ์-อีสท์ ทิศตะวันออกเฉียงใต้
across from อะครอส-ฟรอม ตรงข้าม
near เนียร์ ใกล้
far ฟาร์ ไกล
next to เน๊กท์-ทู ติดกับ/ถัดจาก
beside บี-ไซด์ ข้างๆ
close to โครอส-ทู ใกล้ ๆ กับ
in front of อิน-ฟรอท์-ออฟ ข้างหน้า
behind บี-ไฮด์ ข้างหลัง
between บีทวีน ระหว่าง
on the right ออน-เดอะ-ไลท์ ด้านขวามือ
on the left ออน-เดอะ- เลฟท์ ด้านซ้ายมือ
corner เดอะ คอร์-เนอะ ตรงหัวมุม
on ออน บน
in อิน ใน
at แอท ที่
คำศัพท์เมนูอาหารไทย
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ
คำศัพท์อาหารและเครื่องดื่มภาษาอังกฤษ

รวมคำศัพท์เกี่ยวกับอาหารไทยและเครื่องดื่มที่เราใช้ชีวิตประจำวันมาให้ฝึกหัดท่องจำพร้อมหัดออกเสียงให้ชัดเจนทั้งตัวสะกดและสระ

รวม verb แท้ภาษาอังกฤษ
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ
คำศัพท์กริยาการกระทำภาษาอังกฤษ

คำศัพท์กริยาการกระทำต่างๆในชีวิตประจำวันภาษาอังกฤษพร้อมทั้งคำอ่านออกเสียงตัวสะกดต่างว่าออกเสียงอย่างไรจึงถูกเอาไว้ท่องจำและใช้พูดในชีวิตประจำวันได้ง่ายๆพร้อมความหมายคำแปล

ฝึกท่องคำศัพท์หมวดกิจวัตรประจำวันภาษาอังกฤษ
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ
คำศัพท์กิจวัตรประจำวันภาษาอังกฤษ

ฝึกท่องคำศัพท์ภาษาอังกฤษหมวดกิจวัตรประจำวันพร้อมทั้งตัวสะกดการอ่านออกเสียงอย่างถูกต้องและคำแปลที่คุณสามารถท่องได้ง่ายๆด้วยตัวเอง