คำศัพท์ภาษาอังกฤษหมวดวันสำคัญ Important day
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

คำศัพท์ภาษาอังกฤษหมวดวันสำคัญ Important day รวมคำศัพท์เกี่ยวกับวันหยุดสำคัญต่างๆ วันสำคัญทางราชการ วันสำคัญทางศาสนา วันเทศกาล วันสำคัญต่างๆ วันหยุดนักขัตฤกษ์ และเทศกาลงานประเพณี ทั้งไทยและต่างๆประเทศที่คุณต้องฝึกท่องจำคำศัพท์เหล่านี้เพราะเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันพร้อมฝึกอ่านออกเสียงแต่ละคำให้ชัดเจนซึ่งคำศัพท์วันสำคัญแต่ละวันนั้นมีความสำคัญที่แตกต่างกันออกไป

ความสำคัญของวันหยุดสำคัญต่างๆที่ เราต้องเรียนรู้ทั้งคำศัพท์และความหมายให้เราได้ฝึกท่องจำคำศัพท์วันต่างๆพร้อมความหมายให้เราเข้าใจคำศัพท์และหัดอ่านออกเสียงไม่ว่าจะเป็นวันหยุดของไทยเราและของสากล

รวมคำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับวันสำคัญและวันหยุดต่างๆ

คำศัพท์ คำอ่าน ความหมาย
All Saint’s Day ออล เซนต์ส เดย์ วันสมโภชนักบุญทั้งหลาย
Buddhist Lent Day บุดดิสท์ เลนท์  เดย์ วันเข้าพรรษา
Chakri Day จักกรี เดย์ วันจักรี
Christmas Day คริสท์มาส เดย์ วันคริสต์มาส
Chulalongkorn Day ชูลาลงคอร์น  เดย์ วันปิยมหาราช
Constitution Day คอนสติติวเชิน เดย์ วันรัฐธรรมนูญ
Coronation Day โคโรเนเชิน เดย์ วันฉัตรมงคล
Easter อีสเทอร์ วันอีสเตอร์
Election Day อีเลคเชิน  เดย์ วันเลือกตั้ง
Father’s Day ฟาเธอร์ส  เดย์ วันพ่อ
Labour Day เลเบอร์ เดย์ วันแรงงาน
Makha Bucha Day มาคะ บูชา เดย์ วันมาฆบูชา
Mother’s Day มาเธอร์ส  เดย์ วันแม่
New Year’s Eve นิวเยียร์ส  อีฟ วันสิ้นปี
New  Year’s  Day นิวเยียร์ส  เดย์ วันขึ้นปีใหม่
Royal  Ploughing
Ceremony  Day
รอเยิล  พลาวว์อิง
เซเรโมนี  เดย์
วันพืชมงคล
Sabbath แซบเบิธ วันสะบาโต
Songkran  Day สงกราน  เดย์ วันสงกรานต์
Teacher’s  Day ทิชเชอร์ส  เดย์ วันครู
Thanksgiving  Day แธงค์สกิฟวิง  เดย์ วันขอบคุณพระเจ้า
Valentine’s  Day แวลเลินไทน์ เดย์ วันวาเลนไทน์
White  Day ไวท์ เดย์ วันหลังจากวาเลนไทน์ 1 เดือนคือ 14 มีนาคม
World No tobacco Day เวิร์ลด โน โทแบคโค เดย์ วันงดสูบบุหรี่โลก
April Fool’s Day เอพริล  ฟูลส์  เดย์ วันโกหก
Asalha Bucha Day อาซาลฮา  บูชา เดย์ วันอาสาฬหบูชา
Children’s Day ชิลเดรนส์  เดย์ วันเด็ก
Chinese  New Year ไชนิส  นิว  เยียร์ วันตรุษจีน
Christmas  Eve คริสท์มาส  อีฟ คืนวันก่อนวันคริสต์มาส
Columbus  Day โคลัมบัส  เดย์ วันโคลัมบัส
Earth  Day เอิร์ธ  เดย์ วันคุ้มครองโลก
Good  Friday กูด  ไฟรเดย์ วันที่ระลึกถึงพระเยซู
ถูกตรึงไม้กางเขน
Halloween แฮลโลวีน วันฮาโลวีน
Her Majesty the
Queen’s Birthday
เฮอร์  มาเจสที
เธอะ  ควีนซ์  เบิร์ธเดย์
วันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบรมราชินีนาถ
His  Majesty the
King’s  Birthday
ฮีส  มาเจสที
เธอะ คิงซ์ เบิร์ธเดย์
วันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว
Independence Day อินเดพเพนเดินซ์  เดย์ วันชาติสหรัฐอเมริกา
International
Women’s  Day
อินเทอร์เนเชินแนล
วีเมนส์  เดย์
วันสตรีสากล
Martin Luther King,
Jr.’s Birthday
มาร์ทิน  ลูเธอร์  คิง
จูเนียร์ส  เบิร์ธเดย์
วันรำลึกถึงมาร์ติน
ลูเธอร์  คิง  จูเนียร์
May Day เมย์  เดย์ วันแรงงาน
Memorial Day เมโมเรียล  เดย์ วันที่ระลึกถึงทหารที่
เสียชีวิตเพื่อประเทศชาติ
Presidents’ Day เพรสซิเดินท์ส  เดย์ วันรำลึกถึงจอร์จ
วอชิงตันและ
อับราฮัม  ลินคอร์น
Veterans Day เวทเทอเรินส์ เดย์ วันทหารผ่านศึก
Wisakha Bucha Day วิชาคา บูชา เดย์ วันวิสาขบูชา
คำศัพท์หมวดโรงแรมที่พักภาษาอังกฤษ
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ
คำศัพท์หมวดโรงแรมที่พักภาษาอังกฤษ

คำศัพท์หมวดโรงแรมภาษาอังกฤษ รวมคำศัพท์เกี่ยวกับโรงแรมพร้อมคำอ่านและคำแปลให้คุณได้ฝึกท่องอ่านเขียนและพูดเป็นประโยคได้ด้วยตัวเองง่ายๆ

คำศัพท์เกี่ยวกับห้องนอนภาษาอังกฤษ
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ
คำศัพท์เกี่ยวกับห้องนอนภาษาอังกฤษ

คำศัพท์เกี่ยวกับห้องนอนภาษาอังกฤษ รวมคำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับห้องนอน สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆพร้อมคำอ่านและคำแปลให้คุณได้ฝึกพูดเขียนและนำไปสร้างประโยคเอาไว้สนทนาได้ด้วยตัวเอง

คำศัพท์หมวดเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายแฟชั่นภาษาอังกฤษ
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ
คำศัพท์หมวดเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายแฟชั่นภาษาอังกฤษ

รวมคำศัพท์หมวดเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายแฟชั่นชายหญิง พร้อมคำอ่านออกเสียงและคำแปลความหมายให้ได้ฝึกอ่านออกเสียงและท่องจำ เขียนในรูปประโยคได้ด้วยตัวเองง่ายๆ