คำศัพท์ภาษาอังกฤษหมวดอารมณ์ความรู้สึก

ฝึกท่องคำศัพท์ออกเสียงภาษาอังกฤษหมวดอารมณ์
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

คำศัพท์ภาษาอังกฤษหมวดอารมณ์ ความรู้สึก ทั้งตัวสะกดคำศัพท์การหัดอ่านออกเสียง พูดอย่างไรเน้นเสียงคำศัพท์ตรงไหน พร้อมคำแปลความหมายของคำศัพท์เข้าใจง่าย

คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวอารมณ์และความรู้สึก

คำศัพท์แสดงความรู้สึกอารมณ์ของคน หรือสัตว์สามารถแสดงออกได้หลากหลายรูปแบบและความรู้สึกเพราะฉะนั้นเราจึงต้องท่องคำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับความรู้สึกและอารมณ์ให้ได้รวมทั้งการออกเสียงและความหมายของแต่ละคำ การแสดงอารมณ์และความรู้สึกนั้นเป็นตัวเชื่อมโยงประโยคให้ดำเนินต่อไปได้เช่นวันนี้รู้สึกกลัวการสัมภาษณ์เลยไม่ได้งานนี้ เราลองมาหัดฝึกท่องคำศัพท์หมวดอารมณ์และความรู้สึกเป็นภาษาอังกฤษกันนะ

รวมคำศัพท์ภาษาอังกฤษหมวดความรู้สึกและอารมณ์

คำศัพท์ คำอ่าน ความหมาย
mood มูด อารมณ์,ใจคอ,ซึม
love ลัฝ รัก,ความรัก,ชอบ
angry แอง-กริ โกรธ,ความโกรธแค้น
hate เฮท เกลียด,ชัง,น่าเบื่อ
fear เฟีย กลัว,เกรงกลัว,น่ากลัว
fed up เพ็ด อัพ เบื่อหน่าย…
shy ไฌ ขี้อาย,ขี้ตื่น
want ว็อนท อยาก,ต้องการ,สิ่งต้องการ
mad แม็ด บ้า,คลั่ง…
diligent ดีล-ลีเจ็นท ขยัน,แข็งขัน
lazy เล-สิ เกียจคร้าน,เฉื่อยชา
endure เอ็นดยูร อดทน,ทนทาน,ยืนยง
cheerful เชีย-ฟุล แจ่มใส,เบิกบาน
listlessness ลีซท-เล็ซเน็ซ เซื่องซึม,ไม่กระตือรือร้น
intend อินเทนด เจตนา,ตั้งใจ
dream ดรีม ความฝัน,ฝัน,นึกฝัน
hurry เฮอ-ริ รีบร้อน,เร่ง,ด่วน
tarry แท-ริ ชักช้า
smile ซไมล ยิ้ม
laugh ลาฟ หัวเราะ,ยิ้ม
คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับหมวดร้านตัดผมทำผม
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ
คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับหมวดร้านตัดผมทำผม

รวมคำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับหมวดร้านตัดผมทำผม พร้อมคำอ่านออกเสียงคำแปลความหมายทั้งอุปกรณ์ในการทำผม ทรงผมของท่านชายและหญิง

คำศัพท์ชื่อประเทศภาษาอังกฤษคำอ่านคำแปล
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ
คำศัพท์ชื่อประเทศภาษาอังกฤษคำอ่านคำแปล

คำศัพท์ชื่อประเทศภาษาอังกฤษคำอ่านคำแปล รวมคำศัพท์เกี่ยวกับชื่อประเทศตั้งแต่ a-z ให้คุณได้ลองฝีกอ่านออกเสียงพร้อมคำแปลง่ายๆใช้ในชีวิตประจำวันได้

คำศัพท์ภาษาอังกฤษหมวดไปรษณีย์จดหมาย
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ
คำศัพท์ภาษาอังกฤษหมวดไปรษณีย์จดหมาย

คำศัพท์ภาษาอังกฤษหมวดไปรษณีย์จดหมาย รวมคำศัพท์เกี่ยวกับไปรษณีย์ การติดต่อสื่อสารภายในและภายนอกประเทศการส่งของวัสดุให้กับบุคคลต่างๆ วันนี้เรารวมคำศัพท์ให้คุณไว้ท่องและฝึกพูดกัน