คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับของมีค่า

คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับของมีค่า
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับของมีค่า รวมคำศัพท์ภาษาอังกฤษหมวดของมีค่าพร้อมคำอ่านออกเสียงและคำแปล ความหมายของแต่ละคำให้คุณได้อ่านออกเสียง ฝึกท่องอ่านออกเสียงตัวสะกดแต่ละคำศัพท์ ได้ด้วยตัวเอง
สำหรับคำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับสิ่งของมีค่านั้นเป็นสิ่งที่เราใช้ในชีวิตประจำวันอยู่แล้ว จึงจำเป็นที่คุณต้องเรียนรู้และหัดท่องจำเป็นคำศัพท์เบื้องต้นภาษาอังกฤษที่คุณต้องฝึกอ่านและท่อง

รวมคำศัพท์ภาษาอังกฤษหมวดสิ่งของมีค่า

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ คำอ่านออกเสียง คำแปลความหมาย
diamond ได-มันด เพชร
gold โกลด ทองคำ
silver ซิล-เฝอะ ธาตุเงิน,เหรียญเงิน
pearl เพิล ไข่มุก
money มัน-อิ เงิน
paper money เพ-เพอะ มัน-อิ ธนบัตร
coin คอยน เหรียญ
necklace เน็คเลซ สร้อยคอ
bracelet บเรซ-เล็ท กำไลมือ,กุญแจมือ
ring ริง แหวนสวมนิ้ว,วง,ห่วง
watch ว็อท นาฬิกาข้อมือ,เฝ้าดู,ยาม
mobile โม-บิล เคลื่อนไหวอยู่เสมอ,โทรศัพท์มือถือ
hat แฮ็ท หมวก
stick ซทิค ไม้เท้า,ไม้ถือ,กิ่งไม้,ตะบอง
umbrella อัมบเรล-ละ ร่มผ้า
glass กลัซ    กระจก,แก้ว
glasses กลาซ-ซิส แว่นตา,กล้องสองตา
eyeglasses ไอ กลาซ-ซิส แว่นตา
bag แบ็ก ถุง,ย่าม,กระสอบ
pocket พอค-เค็ท กระเป๋าเสื้อ กางเกง
credit เครด-อิท ความเชื่อถือ,เงินเชื่อ
credit card เครด-อิท คาด บัตรเครดิต
A T M card เอ ที เอ็ม คาด บัตรเงินด่วน
telephone เทล-อิโฟน โทรศัพท์
telephone card เทล-อิโฟน คาด บัตรโทรศัพท์
true ทรู จริง,แท้จริง
counterfeit เคาน-เทอะฟิท เก๊,ปลอม,ของปลอม,แกล้ง
คำศัพท์เกี่ยวกับสิ่งปฏิกูลภาษาอังกฤษ
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ
คำศัพท์เกี่ยวกับสิ่งปฏิกูลภาษาอังกฤษ

คำศัพท์เกี่ยวกับสิ่งปฏิกูลภาษาอังกฤษ รวมคำศัพท์หมวดปฏิกูลภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านและคำแปลให้คุณได้ฝึกท่องและอ่านออกเสียงง่ายๆ

คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับสัตว์น้ำ
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ
คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับสัตว์น้ำ

รวมคำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับสัตว์น้ำ พร้อมทั้งคำอ่านและคำแปลให้คุณได้อ่านออกเสียงพร้อมลองเขียนตัวสะกดสระให้ถูกต้องง่ายๆด้วยตัวเอง

คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับธรรมชาติ
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ
คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับธรรมชาติ

คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับธรรมชาติ พร้อมคำอ่านและคำแปลให้คุณได้ลองฝึกหัดอ่านภาษาอังกฤษได้ง่ายๆด้วยตัวคุณเอง พร้อมหัดเขียนคำศัพท์และตัวสะกดอย่างละเอียด