คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับธรรมชาติ

คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับธรรมชาติ
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับธรรมชาติ รวมคำศัพท์หมวดธรรมชาติที่คุณสามารถหัดท่องได้เพราะเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันที่เราพบเจอ ธรรมชาติเป็นสิ่งที่พบอยู่ทุกวันตั้งแต่ตื่นขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นอากาศ พระอาทิตย์ น้ำ พื้นดิน ต้นไม้ เราต่างสัมผัสได้ด้วยตัวเองการท่องคำศัพท์หมวดธรรมชาติจึงถือว่าเป็นสิ่งสำคัญมากที่เราต้องท่องและฝึกอ่านออกเสียงให้ได้เพื่อใช้ในการสนทนา พูด เขียนให้ถูกต้องในการสื่อสาร วันนี้เราจึงรวมคำศัพท์เกี่ยวกับธรรมชาติภาษาอังกฤษมาให้คุณได้ลองฝึกอ่านออกเสียงและเรียนรู้ความหมายได้ด้วยตัวคุณไปดูกันเลยว่ามีคำว่าอะไรบ้าง

รวมคำศัพท์ภาษาอังกฤษหมวดธรรมชาติพร้อมคำอ่านและคำแปล

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ คำอ่านออกเสียง คำแปลความหมาย
nature เน เชอะร์ ธรรมชาติ
world เวิรลด์ โลก
animal แอน-นิ-มอล สัตว์
wild animal วายด์ แอนนิมอล สัตว์ป่า
earth เอิร์ธ โลก
forest ฟอร์-เลสท์ ป่า
wild วายด์ ป่า
garden การ์เดินน์ สวน
flower ฟราว เวอะ ดอกไม้
tree ทรี ต้นไม้
insect อิน-แซค แมลง
Waterfall วอเทอะ ฟอลล์ น้ำตก
river รีเวอร์ แม่น้ำ
sea ซี ทะเล
beach บีซ ชายหาด
Aquatic animal อะควอติก แอนนิมอล สัตว์น้ำ
Mountain เมาเทินน์ ภูเขา
sky สะกาย ท้องฟ้า
rain เรนน์ ฝน
the storm เดอะ สะทอรม์ พายุ
Cloud คลาวด์ เมฆ
Season ซีซัน ฤดูกาล
plant แพล้นท์ พืช
Winged animal วิงค์คิด แอนนินมอล สัตว์ปีก
weather เวทเธอะ สภาพอากาศ
human ฮิวเมินน์ มนุษย์
universe ยูนิเวิรส์ จักรวาล
soil ซอยล์ ดิน
root รูท ราก
leaf ลีฟ ใบไม้
stone สะโทน หิน
rock ร็อค หิน
cave เคฟ ถ้ำ
space สะเปซ อวกาศ
sky สะกาย ท้องฟ้า
thunder ทันเดอร์ ฟ้าผ่า
lightening ไล เทน นิ้ง ฟ้าแลบ
tunnel ทัน เนิล อุโมงค์
hill ฮิลล ภูเขาเตี้ยๆ
space สะเปซ อวกาศ
grass กราซ หญ้า
sun ซัน พระอาทิตย์
moon มูน พระจันทร์
star สะตาร์ ดาว
planet แพลเนท ดาวเคราะห์
คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับของมีค่า
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ
คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับของมีค่า

คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับของมีค่า รวมคำศัพท์หมวดของมีค่าพร้อมคำอ่านและคำแปลให้คุณได้ฝึกท่องและอ่านง่ายๆด้วยตัวเอง

คำศัพท์เกี่ยวกับสิ่งปฏิกูลภาษาอังกฤษ
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ
คำศัพท์เกี่ยวกับสิ่งปฏิกูลภาษาอังกฤษ

คำศัพท์เกี่ยวกับสิ่งปฏิกูลภาษาอังกฤษ รวมคำศัพท์หมวดปฏิกูลภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านและคำแปลให้คุณได้ฝึกท่องและอ่านออกเสียงง่ายๆ

คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับสัตว์น้ำ
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ
คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับสัตว์น้ำ

รวมคำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับสัตว์น้ำ พร้อมทั้งคำอ่านและคำแปลให้คุณได้อ่านออกเสียงพร้อมลองเขียนตัวสะกดสระให้ถูกต้องง่ายๆด้วยตัวเอง