คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับสัตว์น้ำ

คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับสัตว์น้ำ
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับสัตว์น้ำ Aquatic Animal Vocabulary เป็นคำศัพท์หมวดสัตว์น้ำเป็นสิ่งมีชีวิตที่เราคุ้นเคยหรือจะเป็นสัตว์ทะเลที่เราพบเจอในสวนสัตว์หรือในสารคดีก็ตาม วันนี้เรารวมคำศัพท์หมวดสัตว์น้ำมาให้คุ้นได้ฝึกหัดท่องกันพร้อมด้วยคำอ่านออกเสียงตัวสะกด พยัญชนะและคำแปลความหมายในแต่ละคำเพื่อให้คุณได้เข้าใจและฝึกพูดฝึกเขียนได้ง่ายๆด้วยตัวเอง เพราะคำศัพท์หมวดนี้เราสามารถพูดและใช้ในชีวิตประจำวันของคุณได้จริง เรามาดูกันเลยดีกว่าว่ามีคำศัพท์อะไรบ้าง

รวมคำศัพท์ภาษาอังกฤษหมวดสัตว์น้ำพร้อมคำอ่าน

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ คำอ่านออกเสียง คำแปลความหมาย
starfish สะ-ตาร์ฟิช ปลาดาว
Water plants วอ-เทอะ แพลนท์ พันธุ์ไม้น้ำ
Whale วาล ปลาวาฬ
Squid สะ- ควิด ปลาหมึก
shrimp ชิมป์ กุ้ง
shellfish เชล์-ฟิช หอย
crab แคลบ ปู
fish ฟิช ปลา
Snail สะ-เนล หอยทาก
Mussel มัส-เซล หอยแมลงภู่
Seal ซีล แมวน้ำ
Otter ออท-เทอะ นาก
Salmon แซล-มอล ปลาแซวมอล
eel อีล ปลาไหล
Catfish แคท ฟีช ปลาดุก
jellyfish เจล-ลี่ ฟิช แมงกะพรุน
leech ลีช ปลิง
Dolphin ดอล ฟิน ปลาโลมา
Angel fish แอง-เกิล ฟิช ปลาเทวดา
Clown Fish ( เค-ลา-ฟิช ปลาการ์ตูร
Puffer fish พัฟ-เฟอร์ ฟิช ปลาปักเป้า
Stingray สะ-ทิง-เรย์ ปลากระเบน
shark ชาร์ค ปลาฉลาม
Turtle เทอ-เทิล เต่า
crocodile คร็อค-โค-ไดล จระเข้
mackerel แมค-คา-เรล ปลาทู
Lobster ลอบ-สะ-เทอะ กุ้งล็อบสเตอร์ กุ้งก้ามกราม
Carp คาร์ป ปลาคาร์ป
Clams แคลม์ส หอยกาบ
Cockle คอค-เคิล หอยแคลง
Oyster ออย-สะ-เทอะ หอยนางรม
Giant clam ไจ-แอน แคลม์ หอยมือเสือ
Scallop สะ-คอล-ลัพ หอยเชลล์
Goldfish โกล-ฟิช ปลาทอง
Sea urchin ซี-เออ-ซิน เม่นทะเล
Seaweed ซี-วีด สาหร่าย
คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับของมีค่า
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ
คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับของมีค่า

คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับของมีค่า รวมคำศัพท์หมวดของมีค่าพร้อมคำอ่านและคำแปลให้คุณได้ฝึกท่องและอ่านง่ายๆด้วยตัวเอง

คำศัพท์เกี่ยวกับสิ่งปฏิกูลภาษาอังกฤษ
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ
คำศัพท์เกี่ยวกับสิ่งปฏิกูลภาษาอังกฤษ

คำศัพท์เกี่ยวกับสิ่งปฏิกูลภาษาอังกฤษ รวมคำศัพท์หมวดปฏิกูลภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านและคำแปลให้คุณได้ฝึกท่องและอ่านออกเสียงง่ายๆ

คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับธรรมชาติ
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ
คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับธรรมชาติ

คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับธรรมชาติ พร้อมคำอ่านและคำแปลให้คุณได้ลองฝึกหัดอ่านภาษาอังกฤษได้ง่ายๆด้วยตัวคุณเอง พร้อมหัดเขียนคำศัพท์และตัวสะกดอย่างละเอียด