ประโยคการถามชื่อภาษาอังกฤษ

หัดพูดภาษาอังกฤษถามชื่อ
บทสนทนาภาษาอังกฤษ

บทสนทนาภาษาอังกฤษเรื่องการถามชื่อ

ประโยคการถามชื่อภาษาอังกฤษ เรามักคุณเคยการถามชื่อภาษาอังกฤษซึ่งถือว่าเป็นประโยคการถามง่ายๆและไม่ซับซ้อนทั้งการออกเสียงและการใช้ไวยากรณ์ การถามชื่อนั้นเราใช้เมื่อเราทำการรู้จักกันครั้งแรกจึงจำเป็นที่เราต้องถามชื่อของบุคคลที่เราทำการสนทนาด้วยไม่ว่าจะเป็นทั้งชายหรือหญิงเพื่อดำเนินการบทสนทนาต่อในประโยคต่อๆไป ประโยคการถามชื่อที่เราคุ้นเคยกันก็คือ
What is your name? อ่านว่า วอท อีส ยัวร์ เนม?
คุณชื่ออะไรคะ
เป็นประโยคที่เราคุ้นเคย นอกจากนี้เรายังสามารถถามชื่อคู่สนทนาในรูปแบบอื่นๆได้อีก หากเราอยากรู้ชื่อเขาถ้าพูดแบบสุภาพๆเราสามารถใช้ประโยคตามรูปแบบนี้ได้
May I know you name please? อ่านว่า เมย์ ไอ โนว์ ยัว เนม พลีส
ขอฉันรู้ทราบชื่อคุณได้ไหมคะ/ครับ หรือ
May I ask your name please? อ่านว่า เมย์ ไอ อาก์ ยัวร์ เนม พลีส
แปลว่า ขอฉันทราบชื่อคุณได้ไหมคะ/ครับ
เป็นรูปแบบประโยคที่มีความสุขภาพมากขึ้นกว่าประโยคแรกซึ่งถ้าเราสามารถได้ทุกประโยคเพราะในความการถามชื่อนั้นเป็นรูปแบบประโยคที่มีความหมายเหมือนกัน เพียงแต่ รูปประโยค 2 ประโยคล่างจะมีความสุภาพในรูปแบบประโยคมากขึ้น ส่วนประโยคการตอบคำถามเราใช้ดังนี้
My name is Jenny Bley อ่านว่า มาย เนม อีส เจนนี่ เบลย์
ฉันชื่อเจนนี่ เบลย์คะ
รูปแบบของประโยคการตอบคำถามชื่อมีเพียงรูปแบบเดียวที่เราคุ้นเคยกันดีและเป็นประโยคไม่ซับซ้อน

พูดภาษาอังกฤษขอโทษ แสดงความขอโทษบทสนทนาง่ายๆ
บทสนทนาภาษาอังกฤษ
บทสนทนาภาษาอังกฤษการกล่าวคำขอโทษ

บทสนทนาภาษาอังกฤษการกล่าวคำขอโทษแสดงความเสียใจเมื่อเราทำผิดไปมีประโยคตัวอย่างให้ฝึกพูดดังนี้

บทสนทนาภาษาอังกฤษไต่ถามสบายดีไหมทุกข์สุขชีวิต
บทสนทนาภาษาอังกฤษ
บทสนทนาภาษาอังกฤษการถามสบายดีไหมเป็นอย่างไรบ้าง

ประโยคบทสนทนาภาษาอังกฤษเรื่องการถามสารทุกข์ สบายดีไหม เป็นอย่างไรบ้างเมื่อพบปะเจอกัน พร้อมทั้งคำอ่าน คำแปล พร้อมตัวอย่างประโยคที่ใช้ในชีวิตจริง

วิธีพูดขอบคุณภาษาอังกฤษ
บทสนทนาภาษาอังกฤษ
การพูดขอบคุณภาษาอังกฤษ

การกล่าวขอบคุณภาษาอังกฤษเป็นประโยคที่เราสามารถหัดพูดง่ายๆมีหลายรูปที่เราสามารถใช้พูดกับคู่สนทนาได้ในสถานการณ์ต่างๆลองมาฝึกเรียนรู้การพูดคำขอบคุณไปด้วยกันนะ