บทสนทนาภาษาอังกฤษการกล่าวคำขอโทษ

พูดภาษาอังกฤษขอโทษ แสดงความขอโทษบทสนทนาง่ายๆ
บทสนทนาภาษาอังกฤษ

เมื่อต้องการจะขอโทษในสิ่งที่ทำและผิดพลาดต่อผู้อื่นเราต้องแสดงความเสียใจต่อที่เรากระทำ วันนี้เรารวมประโยคการกล่าวคำขอโทษแสดงความเสียใจเป็นภาษาอังกฤษพร้อมด้วยการอ่านออกเสียงและคำแปลมาให้คุณได้ฝึกพูดเข้าใจง่ายด้วยตัวคุณเอง เมื่อเราทำสิ่งที่ผิดลงไปแล้วเราต้องแสดงความขอโทษให้คู่สนทนาเข้าใจและรับรู้ไม่ว่าจะเป็นด้วยความตั้งใจหรือไม่เจตนาก็ตามเช่น เราทำเดินชนเขา หรือทำสิ่งของเขาเสียหาย เราสามารถพูดเป็นประโยคภาษาอังกฤษได้โดยรูปประโยคหลักจะมีอยู่ประมาณ 2-3 ประโยค

บทสนทนาประโยคกล่าวคำขอโทษแสดงความขอโทษภาษาอังกฤษ

คำศัพท์แสดงความเสียใจภาษาอังกฤษ

  • Pardon อ่านว่า(พาร์-ดัน)แปลว่าขอโทษ
  • I beg your pardon.อ่านว่า(ไอ-เบ๊ก-ยัวร์-พาร์-ดัน)แปลว่า ดิฉันขอโทษคะ
  • I’m sorry.อ่านว่า(แอม-ซอร์-รี่)แปลว่า ฉันเสียใจ

เหล่านี้เป็นประโยคที่แสดงความขอโทษต่อบุคคลที่เรากระทำผิดต่อเขา ต้วอย่างบทสนทนา

  • B: Sorry, I’m late for this class.อ่านว่า(ไอ-เบ๊ก-ยัวร์-พาร์-ดัน)แปลว่าขอโทษฉันมาสายสำหรับคาบเรียนนี้.
  • A: It’s alright.อ่านว่า (อิทส-ออลไรท์)ไม่เป็นไรจ๊ะ.

ตัวอย่างประโยคสนทนาการแสดงความขอโทษอีกรูปแบบหนึ่ง

  • A: I’m sorry about yesterday that I forgot to call you. อ่านว่า(แอม-ซอรรี่-อะเบา-เยส-เทอะ-เดส-แดท-ไอ-ฟอร์-กอต-ทู-คอล-ยู)แปลว่า ฉันขอโทษที่เมื่อวานนี้ฉันลืมโทรไปหาคุณ.
  • B: That’s Ok. Because I was busy too.อ่านว่า (แดทส-โอ-เค.บี-คอส-ไอ-วอส-บีซี่-ทู) แปลว่าไม่เป็นไรเพราะฉันก็ยุ่งอยู่ด้วย.

ประโยคการกล่าวคำขอโทษเสียใจภาษาอังกฤษนั้นเป็นรูปแบบที่ไม่มีอะไรซับซ้อนถ้าเรารู้จักพูดจะเป็นการรักษามารยาทระหว่างคู่สนทนาแสดงถึงความเกรงใจต่อกัน

บทสนทนาการขออีเมล์แอดเดรสภาษาอังกฤษ
บทสนทนาภาษาอังกฤษ
บทสนทนาการขออีเมล์แอดเดรสภาษาอังกฤษ

บทสนทนาการขออีเมล์แอดเดรสภาษาอังกฤษ

บทสนทนาการขอยืมสิ่งของภาษาอังกฤษ
บทสนทนาภาษาอังกฤษ
บทสนทนาการขอยืมสิ่งของภาษาอังกฤษ

บทสนทนาการขอยืมสิ่งของภาษาอังกฤษ วิธีพูดขอยืมสิ่งของและของต่างๆจากผู้อื่นที่เรารู้จักหรือไม่รู้จักมีวิธีไหนบ้าง เราสามารถพูดได้อย่างไรวันนี้เรารวมบทสนทนาภาษาอังกฤษประโยคการพูดขอยืมมาให้คุณๆได้ฝึกพูดออกเสียงกัน

การกล่าวประโยคบอกลาภาษาอังกฤษ
บทสนทนาภาษาอังกฤษ
การกล่าวประโยคบอกลาภาษาอังกฤษ

การกล่าวประโยคบอกลาภาษาอังกฤษ คำกล่าวอำลา บทสนทนาการกล่าวอำลาภาษาอังกฤษในสถานการณ์จริงฝึกพูดพร้อมออกเสียงและความหมายของประโยค