บทสนทนาภาษาอังกฤษการถามสบายดีไหมเป็นอย่างไรบ้าง

บทสนทนาภาษาอังกฤษไต่ถามสบายดีไหมทุกข์สุขชีวิต
บทสนทนาภาษาอังกฤษ

ประโยคภาษาอังกฤษการถามว่าสบายดีไหม

เมื่อกล่าวทักทายกันสวัสดีกันเป็นประโยคบทสนทนาภาษาอังกฤษเรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นเราควรถามกับคู่สนทนาเราต่อด้วยประโยคที่ว่าเป็นอย่างไรบ้างสบายดีไหม หรือภาษาไทยเรียกว่าถามถึงสารทุกข์ว่าเป็นยังไงบ้างเป็นอีกบทสนทนาหนึ่งที่เราแสดงความห่วงใย การพูดในภาษาอังกฤษเราสามารถพูดได้ตามตัวอย่างประโยคดังนี้

ตัวอย่างประโยคบทสนทนาการถามสบายดีไหมเป็นอย่างไรบ้าง

 • How are you? อ่านว่า (ฮาว์-อาร์-ยู) แปลว่า คุณสบายดีไหม
 • yes, I’m fine. อ่านว่า (เยส-แอม-ไฟน์) แปลว่า ฉันสบายดีคะ
  หลังจากนั้นเราควรถามกลับไปดังประโยคนี้
 • And you? อ่านว่า (แอนด์ – ยู) แปลว่า แล้วคุณละ สบายดีไหม
 • Yes, I’m fine. thank you.อ่านว่า (เยส-แอม-ไฟน์-แต้งค์-กิ้ว-แอนด์-ยู) แปลว่า ใช่คะฉันสบายดี ขอบคุณคะ

อันนี้เป็นบทสนทนาภาษาอังกฤษในสถานการณ์ที่สบายดีทั้งคุ่สนทนา แต่ถ้าหากคนใดคนหนึ่งในคู่สนทนาไม่สบายหรือป่วยเราสามารถพูดตามประโยคได้ดังนี้

 • How are you.? อ่านว่า (ฮาว์-อาร์-ยู) แปลว่า คุณสบายดีไหม?
 • Fine, thank you and you ?อ่านว่า (ไฟน์-แธ้งค์-กิ้ว-แอนด์-ยู) แปลว่า สบายดีคะขอบคุณและคุณละเป็นอย่างไรบ้างสบายดีไหม?
 • I’ve got a cold. Thank you. อ่านว่า (อาฟ-ก็อท-อะ-โคลด์-แธ้งค์-กิ้ว) แปลว่า ฉันเป็นไข้หวัดคะ ขอบคุณนะคะ
 • You should take a good rest and Hope you get better soon.
  อ่านว่า (ยู-ชูด-เทค-อะ-กู้ด-เรส-แอนด์-โฮป-ยู-เก็ท-เบ็ทเทอร์-ซูน) แปลว่า คุณควรพักผ่อนและหวังว่าคุณคงดีขึ้นเร็วๆนี้นะคะ.
 • Thank you.อ่านว่า ( แธ้งค์-กิ้ว) แปลว่า ขอบคุณคะ

บทสนทนา 2 สถานการณ์นี้เป็นบทสนทนาภาษาอังกฤษทั่วๆไปที่หลังจากที่เราพบปะกล่าวทักทายกันเรียบร้อยแล้วเราก็ถามถึงสารทุกข์สุขดิบของคู่สนทนาซึ่งเราสามารถถามว่าเขาทำอะไร เป็นอย่างไรบ้าง คนอื่นๆในครอบๆครัวสบายดีไหมหรือถ้ายิ่งสนิทกันมากเราก็สามารถถามเรื่องอื่นๆได้อีกมากมายหลายประโยค

หัดพูดภาษาอังกฤษถามชื่อ
บทสนทนาภาษาอังกฤษ
ประโยคการถามชื่อภาษาอังกฤษ

เรียนรู้และฝึกประโยคการถามชื่อเป็นภาษาอังกฤษพร้อมการฝึกหัดออกเสียงและคำแปล หัดฝึกพูดง่ายๆเข้าใจได้ด้วยตนเองสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้

พูดภาษาอังกฤษขอโทษ แสดงความขอโทษบทสนทนาง่ายๆ
บทสนทนาภาษาอังกฤษ
บทสนทนาภาษาอังกฤษการกล่าวคำขอโทษ

เมื่อต้องการจะขอโทษในสิ่งที่ทำและผิดพลาดต่อผู้อื่น …

วิธีพูดขอบคุณภาษาอังกฤษ
บทสนทนาภาษาอังกฤษ
การพูดขอบคุณภาษาอังกฤษ

การกล่าวขอบคุณภาษาอังกฤษเป็นประโยคที่เราสามารถหัดพูดง่ายๆมีหลายรูปที่เราสามารถใช้พูดกับคู่สนทนาได้ในสถานการณ์ต่างๆลองมาฝึกเรียนรู้การพูดคำขอบคุณไปด้วยกันนะ