หัดพูดภาษาอังกฤษถามชื่อ
บทสนทนาภาษาอังกฤษ

ประโยคการถามชื่อภาษาอังกฤษ

เรียนรู้และฝึกประโยคการถามชื่อเป็นภาษาอังกฤษพร้อมการฝึกหัดออกเสียงและคำแปล หัดฝึกพูดง่ายๆเข้าใจได้ด้วยตนเองสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้

พูดภาษาอังกฤษขอโทษ แสดงความขอโทษบทสนทนาง่ายๆ
บทสนทนาภาษาอังกฤษ

บทสนทนาภาษาอังกฤษการกล่าวคำขอโทษ

บทสนทนาภาษาอังกฤษการกล่าวคำขอโทษแสดงความเสียใจเมื่อเราทำผิดไปมีประโยคตัวอย่างให้ฝึกพูดดังนี้

บทสนทนาภาษาอังกฤษไต่ถามสบายดีไหมทุกข์สุขชีวิต
บทสนทนาภาษาอังกฤษ

บทสนทนาภาษาอังกฤษการถามสบายดีไหมเป็นอย่างไรบ้าง

ประโยคบทสนทนาภาษาอังกฤษเรื่องการถามสารทุกข์ สบายดีไหม เป็นอย่างไรบ้างเมื่อพบปะเจอกัน พร้อมทั้งคำอ่าน คำแปล พร้อมตัวอย่างประโยคที่ใช้ในชีวิตจริง

วิธีพูดขอบคุณภาษาอังกฤษ
บทสนทนาภาษาอังกฤษ

การพูดขอบคุณภาษาอังกฤษ

การกล่าวขอบคุณภาษาอังกฤษเป็นประโยคที่เราสามารถหัดพูดง่ายๆมีหลายรูปที่เราสามารถใช้พูดกับคู่สนทนาได้ในสถานการณ์ต่างๆลองมาฝึกเรียนรู้การพูดคำขอบคุณไปด้วยกันนะ

สอนบทสนทนาการอำลาภาษาอังกฤษ
บทสนทนาภาษาอังกฤษ

การกล่าวคำอำลาภาษาอังกฤษ

ประโยคการกล่าวการจากลาเป็นภาษาอังกฤษเราสามารถเลือกใช้ได้หลายประโยคขึ้นอยู่ตามแต่ละสถานการณ์และความคุ้นเคยสนิทสนทระหว่างคู่สนทนาด้วยเราลองไปฝึกพูดกัน

กล่าวทักทายประโยคสนทนาภาษาอังกฤษ
บทสนทนาภาษาอังกฤษ

บทสนทนากล่าวทักทายภาษาอังกฤษ

สอนพูดกล่าวทักทายเป็นประโยคภาษาอังกฤษ การอ่านออกเสียงพร้อมด้วยคำแปลลองฝึกดูด้วยตัวคุณเองเวลาพบปะทักทายกันในสถานการณ์ที่แตกต่างกันไปเพื่อการสื่อสารที่เข้าใจและถูกต้อง