การพูดตำหนิประโยคภาษาอังกฤษ

การพูดตำหนิประโยคภาษาอังกฤษ
บทสนทนาภาษาอังกฤษ

การพูดตำหนิประโยคภาษาอังกฤษ นอกจากการพูดชมเชยแล้วในชีวิตประจำวันเราก็มีบทสนทนาที่มีการตำหนิติชมคู่สนทนาด้วยในกรณีที่เขาหรือเธอทำผิด หรือทำไม่ดี เพื่อให้เขาได้รู้ตัว ซึ่งส่วนมากในสังคมไทยก็จะได้เห็นการตำหนิติเตียนระหว่างคู่สนทนาระหว่างผู้ใหญ่กับเด็ก พ่อแม่กับลูก ครูกับลูกศิษย์ การพูดตำหนินั้นแสดงให้คู่สนทนาที่กระทำความผิดได้รู้ว่าการกระทำนั้นไม่ดี ไม่ควรทำ วันนี้เราได้รวมประโยคบทสนทนาภาษาอังกฤษหมวดการพูดตำหนิประโยคให้คุณได้เรียนพูดเบื้องต้น และสามารถเขียนนำไปสร้างประโยคบทสนทนาภาษาอังกฤษใหม่ๆได้

ตัวอย่างบทสนทนาการพูดตำหนิประโยคภาษาอังกฤษ

  • What a shame! (ว็อท อะ เชม) ช่างน่าอายจริงๆเลย..
  • You should be ashamed yourself. (ยู ชู้ด บี แอชเชท ยัวร์เซ็ล์ฟ) คุณควรละอายแก่ใจตนเองบ้าง
  • What a bad guy you are. (ว็อท อะ แบ๊ด กาย ยู อาร์) คุณเป็นคนที่แย่มาก
  • Shame on you. (เชม ออน ยู) น่าอายจังเลย..คุณเนี่ย
  • How rude of you. (ฮาว รู้ด อ๊อฟ ยู) หยาบคายจริง..คุณเนี่ย
คำถามอายุที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ภาษาอังกฤษบทสนทนา
บทสนทนาภาษาอังกฤษ
คำถามเกี่ยวกับอายุที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ภาษาอังกฤษบทสนทนาพื้นฐานในชีวิตประจำวัน

คำถามเกี่ยวกับอายุที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ภาษาอังกฤษบทสนทนาพื้นฐานในชีวิตประจำวัน รวมคำถามส่วนตัวเกี่ยวกับบุคคล อายุ ที่อยู่หรือเบอรโทรศัพท์พร้อมตัวอย่างประโยคสนทนา

ประโยคคำถามภาษาอังกฤษชื่ออาชีพบทสนทนา
บทสนทนาภาษาอังกฤษ
ประโยคคำถามภาษาอังกฤษเกี่ยวกับบุคคลอาชีพภาษาอังกฤษเพิ่งพบเจอเป็นครั้งแรก

ประโยคคำถามภาษาอังกฤษเกี่ยวกับบุคคลอาชีพคำถามบทสนทนาที่พบเจอกันครั้งแรกหรือไม่เคยรู้จักกันมาก่อนพร้อมคำอ่านและความหมาย

รวมประโยคคำถามภาษาอังกฤษบทสนทนาที่ใช้ในชีวิตประจำวัน
บทสนทนาภาษาอังกฤษ
รวมประโยคคำถามภาษาอังกฤษคำถามบทสนทนาภาษาอังกฤษที่ใช้ทั่วไปในชีวิตประจำวันง่ายๆ

รวม 25 ประโยคคำภามภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันให้คุณได้ฝึกท่องและพูดกับคู่สนทนาสามารถไปใช้ในสถานการณ์จริงได้ง่ายๆ พร้อมคำอ่านให้สะกดอ่านออกเสียงได้ง่ายมากขึ้น