คำศัพท์งานบ้านอุปกรณ์ทำความสะอาดภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

คำศัพท์เกี่ยวกับงานบ้านอุปกรณ์ทำความสะอาดภาษาอังกฤษ

รวมคำศัพท์ภาษาอังกฤษงานบ้านอุปกรณ์ทำความสะอาดบ้าน อุปกรณ์การทำความสะอาดบ้านภาษาอังกฤษวิธีทำความสะอาดบ้านเป็นภาษาอังกฤษให้คุณๆไดฝึกอ่าน เขียน ท่องจำและพูดออกเสียงได้ เพราะงานบ้านเป็นสิ่งที่เราต้องทำเป็นประจำทุกๆวัน จึงมีคำศัพท์ภาษาอังกฤษหลากหลายคำตั้งแต่อุปกรณ์ทำความสะอาด วิธีทำ ขั้นตอนการทำงานบ้านต่างๆให้สะอาดดี วันนี้จึงได้รวมรบคำศัพท์หมวดงานบ้านภาษาอังกฤษให้คุณๆได้ฝึกท่องจำและพูดได้จนสามารถนำไปสร้างประโยคบทสนทนาในชีวิตประจำวันได้ด้วยตัวเอง

การทำความสะอาดในบ้านนั้นเป็นสิ่งที่เราทำเป็นประจำในทุกวัน อุปกรณ์ทำความสะอาดก็จะมีแตกต่างกันออกไปตั้งแต่น้ำยาขัดพื้น ล้างพื้น น้ำยาเช็ดกระจก หรือวิธีทำความสะอาดบ้านต่างๆซึ่งเราก็ต่างต้องเรียนรู้คำศัพท์หมวดนี้ให้เข้าใจและจำให้ได้ด้วยเพื่อจะได้นำไปสื่อสาร พูดคุยกับคู่สนทนาได้

รวมคำศัพท์ภาษาอังกฤษหมวดงานบ้านอุปกรณ์ทำความสะอาดบ้านพร้อมคำอ่านคำแปล

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ คำอ่านออกเสียง คำแปลความหมาย
bedspread เบดสเพรด ผ้าคลุมเตียง
bin บิน ถังขยะ
broom บูรม ไม้กวาด
clean the house คลีน เดอะ เฮาส์ ทำความสะอาดบ้าน
cook dinner คุ๊ก ดินเนอร์ ทำอาหารเย็น
detergent ดีเทอร์เจ้นท์ ผงซักฟอก
dishwashing liquid ดิชว๊อชชิ้ง ลิควิด น้ำยาล้างจาน
do the dishes ดู เดอะ ดิชเชส ล้างจาน
dust mop ดัสท์ ม็อพ ไม้ถูพื้นแบบแห้ง
dust pan ดัสท์ แพน ที่ตักผง
dust the ceiling ดัลท์ เดอะ ซีลิง กวาดหยักไย่เพดาน
empty the wastebasket เอมที้ เดอะ เวสท์บาสเก็ต เทขยะ
rag แรก ผ้าขี้ริ้ว
scrub สครับ ขัด
scrub brush สครับ บรัช แปรงขัดพื้น
make the bed เม็ค เดอะ เบด จัดที่นอน
laundry ลอนดรี ซักรีด
dry ดราย ทำให้แห้ง
dust ดัสท์ ฝุ่น
คำศัพท์อุปกรณ์กีฬาเครื่องเล่นกีฬาเครื่องออกกำลังกายภาษาอังกฤษ
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ
คำศัพท์อุปกรณ์กีฬาเครื่องเล่นกีฬาภาษาอังกฤษ

รวมคำศัพท์อุปกรณ์กีฬาเครื่องเล่นกีฬาภาษาอังกฤษ คำศัพท์เครื่องออกกำลังกายภาษาอังกฤษหลายชนิดพร้อมคำอ่านคำแปลให้คุณได้ฝึกท่องจำอ่านพูดเขียนได้

คำศัพท์วันสำคัญวันหยุดภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ
คำศัพท์วันสำคัญวันหยุดภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล

คำศัพท์วันสำคัญวันหยุดภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปลรวมคำศัพท์วันสำคัญวันหยุดภาษาอังกฤษต่างๆพร้อมคำอ่านคำแปล คำศัพท์หมวดวันหยุดวันสำคัญของไทยและต่างประเทศให้คุณได้ฝึกท่องอ่านเขียนพูดและสนทนาได้

คำศัพท์ภาษาอังกฤษวิชาเรียนโปรแกรมเรียนหนังสือ
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ
คำศัพท์วิชาเรียนโปรแกรมเรียนหนังสือภาษาอังกฤษ

รวมคำศัพท์ภาษาอังกฤษหมวดวิชาเรียนโปรแกรมวิชาที่เรียนพร้อมคำอ่านคำแปล คำศัพท์วิชาเรียนที่เราต้องเรียนหลากหลายวิชาให้คุณได้เรียนท่องจำและพูด