คำศัพท์ชื่อประเทศภาษาอังกฤษคำอ่านคำแปล
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

คำศัพท์ชื่อประเทศภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล อีกหนึ่งคำศัพท์ภาษาอังกฤษพื้นฐานในชีวิตประจำวันที่คุณควรจำเป็นต้องท่องคำศัพท์หมวดชื่อประเทศให้ได้เพราะเราต่างก็ได้ยินจากข่าวสารต่างๆ เรื่องราวการสื่อสารทั่วโลกใบนี้ หรือการติดต่อสื่อสารระหว่างบุคคลหรือองค์กรต่างก็จำเป็นต้องรู้คำศัพท์ชื่อประเทศทั้งสิ้น การเรียนรู้คำศัพท์ชื่อประเทศต่างๆในโลกและฝึกอ่านออกเสียงให้ถูกต้องนั้นเป็นเรื่องไม่ยาก

คำศัพท์เกี่ยวกับชื่อประเทศที่สำคัญ พร้อมทั้งคำอ่านและตัวสะกด สระของแต่ละคำให้คุณได้ฝึกอ่านและท่องเองได้ง่ายๆ เรารวมคำศัพท์ชื่อประเทศ A-Z มาไว้ให้คุณที่นี่แล้ว

รวมคำศัพท์ชื่อประเทศภาษาอังกฤษคำอ่านคำแปล

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ คำอ่านออกเสียง คำแปลความหมาย
Albania แอลบาเนียร์ ประเทศแอลบาเนียร์
America อะเมริกา ประเทศสหรัฐอเมริกา
Australia ออสเตรเลีย ประเทศออสเตรเลีย
Brunei บรูไน ประเทษบรูไน
Brugeria บัลแกเรีย ประเทศบัลแกเรีย
Burmar เบอมะ ประเทศพม่า
Cambodia แคมโบเดีย ประเทศกัมพูชา
China ไชน่า ประเทศไชน่า
Canada แคนาดา ประเทศแคนาดา
Denmark เดนมาร์ก ประเทศเดนมาร์ก
Egypt อีจิพท์ ประเทศอียิป
England อิงค์ เลินด์ ประเทศอังกฤษ
Finland ฟินแลนด์ ประเทศฟินแลนด์
France ฟรานซ์ ประเทศฝรั่งเศส
India อินเดีย ประเทศอินเดีย
Italy อิททาลี่ ประเทศอิตตาลี่
Japan เจแปน ประเทศญี่ปุ่น
Korea โคเรีย ประเทศเกาหลี
Laos ลาวส์ ประเทศลาว
Malaysia มาเลย์เซีย ประเทศมาเลเซีย
New Zealand นิว ซีเลินด์ ประเทศนิวซีแลนด์
Nigeria ไน จีเรีย ประเทศไนจีเรีย
Philippines ฟิลิปปินส์ ประเทศฟิลิปปินส์
Singapore สิงคะโพร์ ประเทศสิงคโปร์
Spain สเปน ประเทศสเปน
Thailand ไท เลินด์ ประเทศไทย
Vietnam เวียทนาม ประเทศเวียดนาม
คำศัพท์ภาษาอังกฤษหมวดชายทะเล
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ
คำศัพท์ภาษาอังกฤษหมวดชายทะเล

คำศัพท์ภาษาอังกฤษหมวดชายทะเล รวมคำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับชายทะเลพร้อมคำอ่านตัวสะกดและคำแปลให้คุณๆได้ลองนำไปฝึกท่องและพูดได้อย่างชัดเจนด้วยตนเองง่ายๆ

คำศัพท์ภาษาอังกฤษหมวดสัตว์น้ำ
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ
คำศัพท์ภาษาอังกฤษหมวดสัตว์น้ำ

รวมคำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับสัตว์น้ำหลายประเภทพร้อมคำอ่านและความหมายให้เรียนรู้สร้างประโยคได้ด้วยตัวเองง่ายๆ

คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับสวนหลังบ้าน
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ
คำศัพท์ภาษาอังกฤษหมวดสวนหลังบ้าน

รวมคำศัพท์ภาษาอังกฤษหมวดสวนหลังบ้าน การตกแต่งหลังบ้านแปลงปลูกผัก ปลูกต้นไม้ ดอกไม้ อุปกรณ์ต่างๆในสวนหลังบ้านของคุณมีอะไรบ้างวันนี้เรารวมให้คุณได้ท่องและพูดประโยคสนทนาด้วยตัวเอง