คำศัพท์ชื่อวิชาเรียนภาษาอังกฤษ รายชื่อวิชาสาขาภาษาอังกฤษ
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

คำศัพท์ชื่อวิชาเรียนภาษาอังกฤษ รายชื่อวิชาสาขาภาษาอังกฤษหมวดวิชาต่างๆที่เราเรียนเป็นประจำตั้งแต่ชั้นประถมวันนี้ได้รวบรวมคำศัพท์ชื่อเรียกวิชาเรียนภาษาอังกฤษให้คุณได้หัดท่องและอ่านออกเสียงเพื่อนำไปใช้สร้างประโยคและพูดสนทนาอย่างถูกต้องง่ายๆด้วยตัวเอง เราทุกคนต่างผ่านการเรียนวิชาต่างๆในชั้นต่างๆที่ผ่านมาซึ่งส่วนใหญ่เราจะคุ้นเคยกันทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็นวิชาเลข คณิตศาสตร์ วิชาภาษาอังกฤษ วิชาวิทยาศาสตร์ วิชาพละ วิชาแนะแนว ซึ่งเชื่อเหลือเกินว่าเราได้เรียนวิชาเหล่านี้าแล้วทั้งสิ้น การท่องคำศัพท์รายชื่อวิชาเรียนภาษาอังกฤษจึงจำเป็นอย่างมากเพื่อที่จะได้เรียกชื่อวิชาได้อย่างถูกต้อง

รวมคำศัพท์ชื่อวิชาเรียนภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ คำอ่านออกเสียง คำแปลความหมาย
biology ไบโอโลจี ชีววิทยา
geography จีโอกราพฟี ภูมิศาสตร์
history ฮิสทรี ประวัติศาสตร์
science ไซเอินส์ วิทยาศาสตร์
art อาร์ท ศิลปะ
chemistry เคมิสทรี เคมี
calculus แคลคิวลัส แคลคูลัส
english อิงค์ลิช ภาษาอังกฤษ
french เฟรนซ ภาษาฝรั่งเศส
physics ฟิสสิคส์ ฟิสิกส์
sociology โซซีออลโลจี สังคมศาสตร์
trigonometry ทริกกะนอมมิทรี ตรีโกณมิติ
algebra แอลจะบระ พีชคณิต
drawing ดรอว์อิง วาดเขียน
health education เฮล เอดุเคชั่น สุขศึกษา
phycical education ฟิสซิเคิล เอดุเคชั่น พลศึกษา
mathematics แมชเมติคส์ คณิตศาสตร์
accounting แอคเคานท์ทิงค์ บัญชี
คำศัพท์รสชาติและกลิ่นภาษาอังกฤษ
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ
คำศัพท์รสชาติและกลิ่นภาษาอังกฤษ

คำศัพท์รสชาติและกลิ่นภาษาอังกฤษ รสชาติของเมนูอาหารและกลิ่นของสิ่งต่างๆรอบตัวพร้อมคำอ่านและคำแปลให้คุณได้ฝึกสร้างประโยคได้ด้วยตัวเองง่ายๆ

คำศัพท์แร่ธาตุ โลหะทองคำ ดีบุก ตะกั่ว หิน เพชร พลอย ภาษาอังกฤษ
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ
คำศัพท์แร่ธาตุโลหะเหล็กภาษาอังกฤษ

คำศัพท์แร่ธาตุโลหะเหล็กภาษาอังกฤษ หิน ทองคำ ตะกั่ว ดีบุก แร่ต่างๆ รวมคำศัพท์หมวดโลหะแร่ธาตุพร้อมคำอ่านคำแปลความหมาย

คำศัพท์โทรศัพท์ภาษาอังกฤษ ประเภทชนิดโทรศัพท์ภาษาอังกฤษ
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ
คำศัพท์โทรศัพท์ภาษาอังกฤษ ประเภทชนิดโทรศัพท์ภาษาอังกฤษ

คำศัพท์โทรศัพท์ภาษาอังกฤษ ประเภทชนิดโทรศัพท์ภาษาอังกฤษ ทั้งหยอดเหรียญใช้บัตรภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านและคำแปลความหมาย