คำศัพท์ต้นไม้พืชพรรณภาษาอังกฤษ ต้นไม้พืชชนิดต่างๆภาษาอังกฤษ
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

คำศัพท์ต้นไม้พืชพรรณภาษาอังกฤษ ต้นไม้และพืชพรรณนั้นมีหลากหลายสายพันธุ์แตกต่างกันด้วยลักษณะของสี ลำต้น และการเจริญเติบโตวันนี้เรารวมคำศัพท์หมวดต้นไม้พืชพรรณลักษณะการเรียกส่วนต่างๆของต้นไม้ว่าเรียกอย่างไรมาให้คุณๆได้เรียนรู้คำศัพท์และฝึกท่องกันจนสามารถนำไปสร้างประโยคสนทนาสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษได้ง่ายๆด้วยตัวเอง

รวมคำศัพท์ต้นไม้พืชพรรณภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ คำอ่านออกเสียง คำแปลความหมาย
tree and plants ทรี แอนด์ แพลนท์ ต้นไม้และพืชพรรณ
bloom บลูม ดอกบาน
receptacle รีเซพ ทะเคิล ฐานรองดอก
bud บัด ดอกตูม
trunk ทรังค์ ลำต้น
bark บาร์ค้ เปลือกไม
root รูท ราก
leaf
ลีฟ ใบไม้
pollen
พอลเลน ละอองเกสร
pistil
พิสทิล เกสรตัวเมีย
ovary
โอวารี รังไข่
cotyledon
ค็อท ทิ ลิด ด้อน ใบเลี้ยง
branch
บรานซ กิ่งก้าน
bough
เบา กิ่งไม้ใหญ่
stem cutting
สเทม คัททิง การปักกิ่ง
grafting
แกรฟทิง การตอนกิ่ง
seeding ซีดดิ้ง ต้นอ่อน
primary root
ไพรมารี่ รูท รากแก้ว
shrub
ชรับ ไม้พุ่ม
thorn
ธอร์น หนาม
hardwood
ฮาร์ด วู้ด ไม้เนื้อแข็ง
softwood
ซอฟท์วูด ไม้เนื้ออ่อน
inflorescence
อินโฟลเรส เซนซ์ ดอกไม้ออกเป็นช่อ
dwarf
ดวอร์ฟ ไม้ดัด
receptable
รีเซพ ทะเคิล ฐานรองดอก
garden tree การ์เดน ทรี ไม้ประดับ
plant pot
แพลนท์ พอท ไม้กระถาง
climber
ไคลมเบอร์ ไม้เลื้อย
medicinal plant เมดิซิแนล แพลนท์ พืชสมนุไพร
cover crop คัฟเวอร์ ครอพ พืชคลุมดิน
รวมคำศัพท์คณิตศาสตร์ตัวเลขการคำนวณสูตรสมการภาษาอังกฤษ
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ
คำศัพท์คณิตศาสตร์ภาษาอังกฤษ การคำนวณตัวเลขภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล

รวมคำศัพท์คณิตศาสตร์ภาษาอังกฤษ การคำนวณตัวเลขภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล คำศัพท์สูตรสมการการคิดเลขคำนวณที่ใช้ในชีวิตประจำวันให้คุณได้ฝึกง่ายๆ

คำศัพท์ห้างสรรพสินค้าภาษาอังกฤษแผนกในห้างสรรพสินค้า
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ
คำศัพท์ห้างสรรพสินค้าภาษาอังกฤษแผนกในห้างสรรพสินค้าพร้อมคำอ่านคำแปล

คำศัพท์ห้างสรรพสินค้าภาษาอังกฤษแผนกในห้างสรรพสินค้าพร้อมคำอ่านคำแปล

คำศัพท์หนังสือ วรรณกรรม นิทาน เรื่องสั้น ภาษาอังกฤษ
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ
คำศัพท์หนังสือภาษาอังกฤษหนังสือทุกประเภทภาษาอังกฤษ

คำศัพท์หนังสือภาษาอังกฤษหนังสือทุกประเภทภาษาอังกฤษ รวมคำศัพท์วรรณกรรม นิทาน สารคดี ภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล