คำศัพท์ทวีปภูมิภาคภาษาอังกฤษ
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

คำศัพท์ทวีปภูมิภาคภาษาอังกฤษเป็นอีกหมวดคำศัพท์หนึ่งที่เราควรท่องจำเพราะหมวดทวีปที่ตั้งตำแหน่งของประเทศต่างๆนั้นสำคัญต่อการสื่อสารในชีวิตประจำวันมาก เราจำเป็นต้องรู้ตำแหน่งภูมิภาค ภูมิประเทศของแต่งประเทศที่ตั้งอยู่ว่าอยู่ตำแหน่งใด มีทวีปอะไรบ้างในโลกนี้ วันนี้เรารวมคำศัพท์เกี่ยวกับทวีปที่ตำแหน่งภูมิภาคต่างๆให้คุณได้ฝึกกัน

รวมคำศัพท์ทวีปภูมิภาคภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ คำอ่านออกเสียง คำแปลความหมาย
continents คอนทิเน้นท์ส ทวีป
africa แอฟ ฟริกา แอฟริกา
antarctica แอนทาร์ก ทิ ก้า แอนทาร์กทิก้า
asia เอเซีย เอเซีย
australia ออส เทร เลีย ออสเตรเลีย
europe ยุ โรป ยุโรป
north america นอร์ธ อเมริกา อเมริกาเหนือ
south america เซาธ์ อเมริกา อเมริกาใต้
north pole นอร์ธ โพล ขั้วโลกเหนือ
south pole เซาธ โพล ขั้วโลกใต้
คำศัพท์อุปกรณ์กีฬาเครื่องเล่นกีฬาเครื่องออกกำลังกายภาษาอังกฤษ
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ
คำศัพท์อุปกรณ์กีฬาเครื่องเล่นกีฬาภาษาอังกฤษ

รวมคำศัพท์อุปกรณ์กีฬาเครื่องเล่นกีฬาภาษาอังกฤษ คำศัพท์เครื่องออกกำลังกายภาษาอังกฤษหลายชนิดพร้อมคำอ่านคำแปลให้คุณได้ฝึกท่องจำอ่านพูดเขียนได้

คำศัพท์วันสำคัญวันหยุดภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ
คำศัพท์วันสำคัญวันหยุดภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล

คำศัพท์วันสำคัญวันหยุดภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปลรวมคำศัพท์วันสำคัญวันหยุดภาษาอังกฤษต่างๆพร้อมคำอ่านคำแปล คำศัพท์หมวดวันหยุดวันสำคัญของไทยและต่างประเทศให้คุณได้ฝึกท่องอ่านเขียนพูดและสนทนาได้

คำศัพท์ภาษาอังกฤษวิชาเรียนโปรแกรมเรียนหนังสือ
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ
คำศัพท์วิชาเรียนโปรแกรมเรียนหนังสือภาษาอังกฤษ

รวมคำศัพท์ภาษาอังกฤษหมวดวิชาเรียนโปรแกรมวิชาที่เรียนพร้อมคำอ่านคำแปล คำศัพท์วิชาเรียนที่เราต้องเรียนหลากหลายวิชาให้คุณได้เรียนท่องจำและพูด