คำศัพท์ท่าเรือภาษาอังกฤษอุปกรณ์คลังสินค้าเกี่ยวกับท่าเรือภาษาอังกฤษ
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

คำศัพท์ท่าเรือภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับท่าเรือ อุปกรณ์ การขนส่งทางเรือ สินค้า คลังสินค้า เจ้าหน้าที่ท่าเรือ ภาษาอังกฤษคำศัพท์หมวดเกี่ยวกับการท่าเรือให้คุณได้เรียนรู้และฝึก พูด อ่านเขียนและสร้างประโยคสนทนาภาษาอังกฤษนำไปใช้ชีวิตประจำวันได้ทั้งการขนส่งสินค้าทางท่าเรือ ติดต่อประสานงานกับท่าเรือ ต่างๆได้

รวมคำศัพท์ท่าเรือภาษาอังกฤษคำศัพท์ท่าเรือภาษาอังกฤษอุปกรณ์คลังสินค้าเกี่ยวกับท่าเรือภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ คำอ่านออกเสียง คำแปลความหมาย
harbor ฮาร์เบอร์ ท่าเรือ
port office พอร์ท ออฟฟิซ สำนักงานการท่าเรือ
waterhouse แวร์ เฮาส์ คลังสินค้า
crate เครท ลังใส่สินค้า
container คอนเทนเนอร์ ตู้สินค้า
forklift ฟอร์ค ลิฟท์ รถยกสินค้า
break water เบรค วอเทอร์ เขื่อนกันคลื่น
bollard บอล ลาร์ค เสาล่ามเรือ
jetty เจ็ท ที ท่าเทียบเรือ
dock worker ด็อค เวอร์ค เคอร์ พนักงานท่าเรือ
fishing dock ฟิชชิง ด็อค สะพานปลา
pontoon พอนทูน เรือท้องแบน
barge บาร์จ เรือบรรทุกลำเลียงขนส่ง
boat โบ้ท เรือ
anchor แองเคอร์ สมอเรือ
dinghy ดิงกี้ เรือบดเล็ก
skiff สคิฟฟ์ เรือพายเล็กๆ
canoe คะนู เรือแคนู
yacht ยอท เรือยอชท์
crane เครน ปั้นจั่นยกตู้สินค้า
speed boat สพีดโบท เรือด่วน
ferry boat เฟอร์รี่โบท เรือช้ามฟาก
oil tanker ออยล์ แทง เคอร์ เรือบรรทุกน้ำมัน
fish market ฟิช มาร์ค เคท ตลาดปลา
merchant เมอ แซนท์ เรือสินค้า
dry dock ไดร ด็อก อู่ต่อเรือ
rowboat โรโบท เรือพาย
cabin cruiset แคบบิน ครูเซอร์ เรือท่องเที่ยวขนาดใหญ่
คำศัพท์ห้างสรรพสินค้าภาษาอังกฤษแผนกในห้างสรรพสินค้า
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ
คำศัพท์ห้างสรรพสินค้าภาษาอังกฤษแผนกในห้างสรรพสินค้าพร้อมคำอ่านคำแปล

คำศัพท์ห้างสรรพสินค้าภาษาอังกฤษแผนกในห้างสรรพสินค้าพร้อมคำอ่านคำแปล

คำศัพท์หนังสือ วรรณกรรม นิทาน เรื่องสั้น ภาษาอังกฤษ
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ
คำศัพท์หนังสือภาษาอังกฤษหนังสือทุกประเภทภาษาอังกฤษ

คำศัพท์หนังสือภาษาอังกฤษหนังสือทุกประเภทภาษาอังกฤษ รวมคำศัพท์วรรณกรรม นิทาน สารคดี ภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล

คำศัพท์สถานีรถไฟภาษาอังกฤษ รถไฟ โบกี้คำศัพท์คำแปล
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ
คำศัพท์สถานีรถไฟภาษาอังกฤษ รถไฟโบกี้ภาษาอังกฤษ

คำศัพท์สถานีรถไฟภาษาอังกฤษ คำศัพท์เกี่ยวกับรถไฟโบกี้ภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล รถบรรทุกสินค้า รางรถไฟโบกี้เจ้าหน้าที่เก็บตั๋วภาษาอังกฤษ