รวมคำศัพท์ของใช้ส่วนตัวภาษาอังกฤษพื้นฐานในชีวิตประจำวัน
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

คำศัพท์ภาษาอังกฤษหมวดของใช้ส่วนตัวเป็นสิ่งของที่เราใช้ในชีวิตประจำวันทุกวัน ซึ่งเป็นสิ่งรอบตัวที่เราใช้ในกิจวัตรประจำวันจึงเป็นเรียกได้ว่าเป็นคำศัพท์พื้นฐานเบื้องต้นที่ทุกคนควรท่องจำให้ได้ วันนี้เราจึงรวมคำศัพท์หมวดของใช้ส่วนตัวมาให้ได้ฝึกพูด ท่อง อ่านและเขียนกัน จนสามารถนำไปสร้างประโยคสนทนาภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันได้สื่อสารกับคู่สนทนาได้

รวมคำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับเครื่องใช้ส่วน สิ่งของส่วนตัวในชีวิตประจำวันพร้อมคำอ่านคำแปล

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ คำอ่านออกเสียง คำแปลความหมาย
personal belonging เพอโซนอล บีลองกิ้ง ของใช้ส่วนตัว
comb โคม หวี
toothbrush ทูธบรัช แปรงสีฟัน
hair brush แฮร์ บรัช แปรงหวีผม
shower cap ชาว์เออร์ แค๊บ หมวกคลุมอาบน้ำ
nail file เนล ไฟล์ ตะไบเล็บ
emery board เอมมะรี่ บอรด์ ตะไบเล็บกระดาษทราย
nail brush เนล บรัช แปรงขัดเล็บ
nail clipper เนล คลิพเพอร์ กรรไกรตัดเล็บ
bobby pins บ็อบบี้ พิน กิ๊บติดผมดำ
tweezers ทวีซเซอร์ ครีมถอนขน
hair clipper แฮร์ คลิพเพอร์ กิ๊บติดผม
barrettes แบเรทส์ กิ๊บเสียบผมขนาดยาว
shampoo แชมพู ยาสระผม
conditioner / rinse คอนดิทชั่นเนอร์ / รินซ์ ครีมนวดผม
hair spray แฮร์ สเพรย์ สเปรย์ฉีดผม
toothpaste ทูธเพสท์ ยาสีฟัน
mouthwash เมาธ์วอช น้ำยาบ้วนปาก
dental floss เดนเทิล ฟลสส ไหมขัดฟัน
belt เบลท์ เข็มขัด
buckle บัคเคิล หัวเข็มขัด
shaving cream เชฟวิ่ง ครีม ครีมโกนหนวด
electric razor / electric shaver อิเล็คทริค เลเซอร์ / อิเล็คทริค เชฟเวอร์ เครื่องโกนหนวดไฟฟ้า
aftershave lotion อาฟเตอร์เชฟ โลชั่น โลชั่นหลังโกนหนวด
deodorant ดีโอดอแร้นท์ ยาดับกลิ่น
hand lotion แฮนด์ โลชั่น โลชั่นทามือ
powder พาวเดอร์ แป้ง
shoes polish ชู โพลิช ยาขัดรองเท้า
perfume / cologne เพอร์ฟูม โคโลนจ์ น้ำหอม
nail polish เนล โพลิช ยาทาเล็บ
nail polish remover เนล โพลิช รีมูเวอร์ น้ำยาล้างเล็บ
make up เมค อัพ เครื่องสำอาง
base / foundation เบส / ฟาวน์เดชั่น ครีมรองพื้น
eyeshadow อาย แชโดว์ ที่ทาตา
eyeliner อาย ไลเนอร์ ที่เขียนขอบตา
mascara แมสคาร่า ที่ปัดขนตา
blush / rouge บล้ช / รูจ ที่ปัดแก้ม
lipstick ลิพสติก ลิปสติก
bra บรา เสื้อชั้นในผู้หญิง
underwear อันเดอร์แวร์ ชุดชั้นใน
panties แพนทที้ กางเกงชั้นใน
คำศัพท์อุปกรณ์กีฬาเครื่องเล่นกีฬาเครื่องออกกำลังกายภาษาอังกฤษ
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ
คำศัพท์อุปกรณ์กีฬาเครื่องเล่นกีฬาภาษาอังกฤษ

รวมคำศัพท์อุปกรณ์กีฬาเครื่องเล่นกีฬาภาษาอังกฤษ คำศัพท์เครื่องออกกำลังกายภาษาอังกฤษหลายชนิดพร้อมคำอ่านคำแปลให้คุณได้ฝึกท่องจำอ่านพูดเขียนได้

คำศัพท์วันสำคัญวันหยุดภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ
คำศัพท์วันสำคัญวันหยุดภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล

คำศัพท์วันสำคัญวันหยุดภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปลรวมคำศัพท์วันสำคัญวันหยุดภาษาอังกฤษต่างๆพร้อมคำอ่านคำแปล คำศัพท์หมวดวันหยุดวันสำคัญของไทยและต่างประเทศให้คุณได้ฝึกท่องอ่านเขียนพูดและสนทนาได้

คำศัพท์ภาษาอังกฤษวิชาเรียนโปรแกรมเรียนหนังสือ
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ
คำศัพท์วิชาเรียนโปรแกรมเรียนหนังสือภาษาอังกฤษ

รวมคำศัพท์ภาษาอังกฤษหมวดวิชาเรียนโปรแกรมวิชาที่เรียนพร้อมคำอ่านคำแปล คำศัพท์วิชาเรียนที่เราต้องเรียนหลากหลายวิชาให้คุณได้เรียนท่องจำและพูด