ท่องคำศัพท์หมวดสัตว์ภาษาอังกฤษ
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

เรียนสะกดคำศัพท์คำอ่านและคำแปลภาษาอังกฤษหมวดสัตว์

สอนคำศัพท์ภาษาอังกฤษหมวดสัตว์ การเขียนและสะกดคำศัพท์หมวดสัตว์ การอ่านออกเสียงและคำแปลจึงทำให้เราต้องรู้คำศัพท์หมวดสัตว์มีประโยชน์กับสิ่งแวดล้อมรอบกายเราทำให้เราเข้าในสิ่งมีชีวิตรอบตัวเรา ทำให้เราเรียนรู้ว่าคำศัพท์แต่ละชนิดแต่ละตัวเรียกว่าอะไรสัตว์ประเภทไหนเรียกว่าอย่างไร เราควรอ่านออกเสียงและเข้าใจในคำศัพท์ของแต่ละตัว

หัดท่องคำศัพท์หมวดสัตว์ภาษาอังกฤษง่ายๆด้วยตัวคุณเอง

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
ant แอ๊นท์ มด
ass แอส ลา
bat แบ๊ท ค้างคาว
bear แบร์ หมี
bee บี ผึ้ง
bird เบิร์ด นก
buffalo บัฟ-ฟะ-โล ควาย
cat แค็ท แมว
cock ค็อค ไก่ ตัวผู้
cow คาว วัว ตัวเมีย
crocodile ครอค-คะไดล จระเข้
deer เดียร์ กวาง
dog ด็อก สุนัข
dolphin ดอล-ฟิน ปลาโลมา
donkey ดอง-คิ ลา
duck ดั๊ค เป็ด
elephant เอล-ละ-เฟินท์ ช้าง
fish ฟิช ปลา
fox ฟ๊อกซ์ สุนัขจิ้งจอก
frog ฟร็อก กบ
giraffe จี-ราฟ ยีราฟ
goat โก๊ท แพะ
goose กูส ห่าน
hen เฮ็น่ แม่ไก
horse ฮอร์ส ม้า
kangaroo แคง-กะ-รู จิงโจ้
lion ไล-เอิน สิงโต
monkey มังคิ ลิง
ox อ๊อคซ์ วัว
panda แพน-ดะ หมีแพนด้า
pig พิก หมู
rabbit แรบ-บิท กระต่าย
rat แร็ท หนู
sheep ชี๊พ แกะ
snake สเนค งู
swan สวอน หง์ส
tiger ไท-เกอร์ เสือ
whale เวล ปลาวาฬ
zebra ซี-บรา ม้าลาย
คำศัพท์อุปกรณ์กีฬาเครื่องเล่นกีฬาเครื่องออกกำลังกายภาษาอังกฤษ
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ
คำศัพท์อุปกรณ์กีฬาเครื่องเล่นกีฬาภาษาอังกฤษ

รวมคำศัพท์อุปกรณ์กีฬาเครื่องเล่นกีฬาภาษาอังกฤษ คำศัพท์เครื่องออกกำลังกายภาษาอังกฤษหลายชนิดพร้อมคำอ่านคำแปลให้คุณได้ฝึกท่องจำอ่านพูดเขียนได้

คำศัพท์วันสำคัญวันหยุดภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ
คำศัพท์วันสำคัญวันหยุดภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล

คำศัพท์วันสำคัญวันหยุดภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปลรวมคำศัพท์วันสำคัญวันหยุดภาษาอังกฤษต่างๆพร้อมคำอ่านคำแปล คำศัพท์หมวดวันหยุดวันสำคัญของไทยและต่างประเทศให้คุณได้ฝึกท่องอ่านเขียนพูดและสนทนาได้

คำศัพท์ภาษาอังกฤษวิชาเรียนโปรแกรมเรียนหนังสือ
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ
คำศัพท์วิชาเรียนโปรแกรมเรียนหนังสือภาษาอังกฤษ

รวมคำศัพท์ภาษาอังกฤษหมวดวิชาเรียนโปรแกรมวิชาที่เรียนพร้อมคำอ่านคำแปล คำศัพท์วิชาเรียนที่เราต้องเรียนหลากหลายวิชาให้คุณได้เรียนท่องจำและพูด