คำศัพท์ภาษาอังกฤษหมวดโรคอาการเจ็บป่วยไม่สบาย
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

คำศัพท์ภาษาอังกฤษหมวดโรคอาการเจ็บป่วยไม่สบาย

คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับโรคอาการเจ็บป่วยไม่สบาย วันนี้เสนอคำศัพท์หมวดโรคและอาการเจ็บป่วยของโรคต่างๆที่เราควรรู้เพราะเป็นสิ่งที่เราต้องพบเจอในชีวิตประจำวันไม่ว่าจะเป็นอาการเจ็บป่วยของตัวเราเอง โรคหรือการรักษาต่างๆ เพื่อให้เราสามารถสื่อสารพูดสนทนาภาษาอังกฤษได้อย่างเข้าใจไม่ว่าจะเป็นกับหมอ พยาบาลหรือ คู่สนทนาของเราทั่วไป

สำหรับอาการเจ็บป่วยภาษาอังกฤษนั้นมีหลายประเภทตั้งแต่อาการปวด มีไข้เป็นหวัดธรรมดาทั่วไป หรือเป็นโรคเรือรัง ต้องพบแพทย์ และโรคประจำตัวในวัยต่างๆเช่นโรคหัวใจ ความดัน เหล่านี้เป็นอาการที่เราต้องพบเจอฉะนั้นจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่เราต้องฝึกท่องคำศัพท์และหัดอ่านออกเสียงเพื่อใช้พูดและสนทนาประโยคภาษาอังกฤษให้ได้ลองมาดูกันเลยว่ามีคำศัพท์อะไรบ้าง

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ คำอ่านออกเสียง คำแปลความหมาย
sore throat ซอร์-โธรท์ เจ็บคอ
mumps มัมพส์ คางทูม
rash แรช ผื่นคัน
heart disease ฮาร์ท-ดี-ซีส โรคหัวใจ
skin disease สะ-กิน-ได-ซีส โรคผิวหนัง
measles มี-เซิลส์ โรคหัด
Chill ชิล อาการหนาวสั่น
Cough คอฟ อาการไอ
stuffed nose สะ-ตัฟด์-โนส คัดจมูก
sneeze สะ-นีซ อาการจาม
fever ฟี-เวอะ มีไข้
headache เฮท-เอคช์ อาการปวดหัว
toothache ทูธ-เอคช์ อาการปวดฟัน
stomachache สะ-ทัม-มัช-เอคช์ อาการปวดท้อง
earache เอียร์-เอคช์ อาการปวดหู
backache แบค-เอคช์ อาการปวดหลัง
dizzy ดิซ-ซี อาการเวียนศีรษะ
cold โคลด์ เป็นหวัด
hallucinosis ฮะ-ลู-ซิ-โน-ซิส ประสาทหลอน
paralysis พา-รา-ลิ-ซิส อัมพาต
Chicken pox ชิค-เคิน-พอคซ์ โรคอีสุกอีใส
Influenza อิน-ฟลูน-ซะ โรคไข้หวัดใหญ่
bird flu เบิร์ด-ฟลู โรคไข้หวัดนก
blister บริส-เทอะ อาการพุพอง
bruise บรูส อาการเขียวฟกช้ำ
dermatitis เดอร์-มา-ทิ-ทิซ โรคผิวหนังอักเสบ
Polio โพ-ลิ-โอ โรคโปลิโอ
swelling ankle สะ-เวล-ลิ้ง-แอง-เคิล อาการข้อเท้าพลิก
bone fracture โบน-แฟรค-เชอะ กระดูกหัก
คำศัพท์หมวดสวนสัตว์ภาษาอังกฤษ
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ
คำศัพท์หมวดสวนสัตว์ภาษาอังกฤษ

คำศัพท์หมวดสวนสัตว์ภาษาอังกฤษ พร้อมคำอ่านออกเสียงคำแปลความหมายให้คุณนำไปสร้างพูดเขียนเป็นประโยคสนทนาภาษาอังกฤษด้วยตัวเองง่ายๆ

คำศัพท์หมวดคอมพิวเตอร์ภาษาอังกฤษ
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ
คำศัพท์หมวดคอมพิวเตอร์ภาษาอังกฤษ

คำศัพท์หมวดคอมพิวเตอร์ภาษาอังกฤษ พร้อมคำอ่านออกเสียงคำแปลความหมายภาษาอังกฤษให้ฝึกเรียนท่องและสร้างโยคสนทนาภาษาอังกฤษได้ง่ายๆด้วยตัวเอง

คำศัพท์หมวดร่างกายภาษาอังกฤษ
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ
คำศัพท์หมวดร่างกายภาษาอังกฤษ

คำศัพท์หมวดร่างกายภาษาอังกฤษ พร้อมอ่านออกเสียงตัวสะกด คำแปลความหมายให้คุณได้ฝึกเรียนง่ายๆและนำไปสร้างประโยคสนทนาได้ง่ายๆ