คำศัพท์ภาษาอังกฤษหมวดไปรษณีย์จดหมาย
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

คำศัพท์ภาษาอังกฤษหมวดไปรษณีย์จดหมาย สำหรับคำศัพท์หมวดไปรษณีย์นั้นเป็นอีกหนึ่งหมวดที่คุณจำเป็นต้องท่องและฝึกอ่านออกเสียงตามตัวสะกดต่างๆ พร้อมทั้งความหมายให้ได้เพราะการสื่อสารทางไปรษณีย์นั้นเป็นอีกวิธีหนึ่งที่เรายังคงใช้อยู่ในชีวิตประจำวัน เช่นการส่งของพัสดุไปยังผู้อื่น ทั้งภายในและภายนอกประเทศ เรียกได้ว่าการใช้บริการของไปรษณีย์นั้นยังเป็นสิ่งสำคัญต่อชีวิตประจำวันของเราทุกคน

คำศัทท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับไปรษณีย์เป็นคำศัพท์ที่คุณสามารถสังเกตุและหัดฝึกท่องได้อีกเช่นกัน ตั้งแต่ซองจดหมาย การขนส่งทั้งในและนอกประเทศ หีบห่อ บรรจุภัณฑ์ สแตมป์ หรือ ไปรษณียบัตร ซึ่งเราสามารถพบได้ในชีวิตประจำวันทั่วไป การติดต่อสื่อสารด้วยระบบของไปรษณีย์ยังคงเป็นสิ่งจำเป็นของเรา จึงทำให้เราต้องฝึกท่องคำศัพท์ภาษาอังกฤษหมวดนี้ให้ได้เพื่อการติดต่อสื่อสารในโอกาสต่างๆ วันนี้เรารวมคำศัพท์หมวดไปรษณีย์ หรือ Post office Vocabulary มาให้คุณๆได้ฝึกอ่านออกเสียงและสะกดตามกัน เพื่อจะหัดเขียนและอ่านพร้อมทั้งเรียนรู้ความหมายคำแปลไปด้วยกันเลย

รวมคำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับหมวดไปรษณีย์ Post Office Vocabulary

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ คำอ่านออกเสียง คำแปลความหมาย
address แอดเดรส ที่อยู่
adhesive tape แอดฮีซีฟ เทพ กระดาษกาว
airmail แอร์เมล์ จดหมายไปรษณีย์ระหว่างประเทศ
bag แบก ถุง
box บอกซ์ กล่อง
bubble wrap บับเบิล แรป แผ่นกันกระแทก
confidential คอนฟิเดนเชียล เป็นความลับ
sorter ซอร์เทอร์ ช่องแยกจดหมาย
customs declaration คัสทอมส์ ดีแคลเรเชิน ใบแจ้งนำเข้า
deliver ดิลิฟ์เวอร์ นำส่ง
district ดิสทริค เขต อำเภอ
envelope เอนเวโลพ ซองจดหมาย
express mail เอกเพรส เมล์ จดหมายด่วนพิเศษ
fee ฟี ค่าธรรมเนียม
first flight cover เฟิร์สท ฟไลท์ คัฟเวอร์ ซองเที่ยวบินแรก
ระหว่างเมือง
glue กลู กาว
gum กัมม์ กาวแห้งที่ฉาบอยู่หลังแสตมป์
letter เลทเทอร์ จดหมาย
mail เมล์ จดหมาย
mail order เมล์ ออเดอร์ การสั่งซื้อทางไปรษณีย์
maibox เมล์บอกซ์ ตู้ไปรษณีย์
money order
pack
มันนี ออร์เดอร์ แพค ธนาณัติ บรรจุสิ่งของ
package แพคเกจ บรรจุสิ่งของ
parcel พาร์เซิล พัสดุ
perforate เพอร์ฟอเรท รอยประบนแสตมป์
ช่วยให้ฉีกได้ง่ายขึ้น
postage โพสเทจ ค่าส่งไปรษณีย์
postal order โพสเทิล ออร์เดอร์ เช็คไปรษณีย์
postal stationery โพสเทิล สเทชันเนอรี สินค้าจำหน่ายเพื่อการสะสม
postcard โพสท์คาร์ด ไปรษณียบัตร
postman โพสท์แมน บุรุษไปรษณีย์
postmark โพสท์มาร์ก ตราประทับที่อยู่บน
ซองจดหมาย
printed matter   พรินทิด แมทเทอร์ สิ่งตีพิมพ์
proof พรูฟ การทดลองพิมพ์
registered mail รีจิสเทอร์ด เมล์ ไปรษณีย์ลงทะเบียน
registered post รีจิสเทอร์ด โพสท์ ไปรษณีย์รับรอง
road  โรด ถนน
seal ซีล ปิดผนึก
service เซอร์วิส บริการ
sheet ชีท แผ่นแสตมป์
stamp แสทมพ์ แสตมป์
stamp booklet แสทมพ์ บุคเลท สมุดสะสมแสตมป์เล่มเล็ก
string สทริง   เชือก
tape เทป สก็อตเทป
telegram เทลเลแกรม โทรเลข
track and trace แทรค แอนด์ เทรซ ระบบติดตามพัสดุลงทะเบียน
uniform ยูนิฟอรืม เครื่องแบบ
water mark วอเทอร์ มาร์ก ลายน้ำ
wax seal แวกซ์ ซีล ขี้ผึ้งผนึกซอง
weigh เว ชั่งน้ำหนัก
wrap แรพ ห่อ
zip code ซิป โคด รหัสไปรษณีย์
address a postcard แอดเดรส อะ โพสท์คาร์ด จ่าหน้าไปรษณียบัตร
aerogram แอโรแกรม จดหมายทางอากาศ
EMS (Express Mai Service) อีเอ็มเอส (เอกเพรส เมล์ เซอร์วิส) บริการไปรษณีย์ด่วนพิเศษ
letter carrier เลทเทอร์ แคร์ริเออร์ ผู้นำส่งไปรษณีย์
mail bag เมล์ แบก ถุงใส่ไปรษณีย์
mail truck เมล์ ทรัค รถขนส่งไปรษณีย์
post box โพสท์ บอกซ์ กล่องไปรษณีย์
postage rate โพสเทจ เรท อัตราค่าบริการไปรษณีย์
postcode โพสท์โคด รหัสไปรษณีย์
postmaster โพสท์มาสเทอร์ เจ้าหน้าที่ในที่ทำการ
ไปรษณีย์
scale สเกล ตราชั่ง
คำศัพท์ภาษาอังกฤษหมวดชายทะเล
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ
คำศัพท์ภาษาอังกฤษหมวดชายทะเล

คำศัพท์ภาษาอังกฤษหมวดชายทะเล รวมคำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับชายทะเลพร้อมคำอ่านตัวสะกดและคำแปลให้คุณๆได้ลองนำไปฝึกท่องและพูดได้อย่างชัดเจนด้วยตนเองง่ายๆ

คำศัพท์ภาษาอังกฤษหมวดสัตว์น้ำ
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ
คำศัพท์ภาษาอังกฤษหมวดสัตว์น้ำ

รวมคำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับสัตว์น้ำหลายประเภทพร้อมคำอ่านและความหมายให้เรียนรู้สร้างประโยคได้ด้วยตัวเองง่ายๆ

คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับสวนหลังบ้าน
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ
คำศัพท์ภาษาอังกฤษหมวดสวนหลังบ้าน

รวมคำศัพท์ภาษาอังกฤษหมวดสวนหลังบ้าน การตกแต่งหลังบ้านแปลงปลูกผัก ปลูกต้นไม้ ดอกไม้ อุปกรณ์ต่างๆในสวนหลังบ้านของคุณมีอะไรบ้างวันนี้เรารวมให้คุณได้ท่องและพูดประโยคสนทนาด้วยตัวเอง