คำศัพท์เกี่ยวกับสถานที่ภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านและคำแปล
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับสถานที่พร้อมคำอ่านออกเสียงและความหมายให้คุณฝึกท่องจำอย่างง่ายๆ สถานที่เป็นสิ่งที่เราต้องพบเจอในชีวิตประจำวันอยู่แล้วซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่เราต้องจำเรียนรู้ในคำศัพท์หมวดสถานที่ให้ได้เพราะเราต้องเดินทางไปสถานที่ต่างๆไม่ว่าจะเป็นสถานที่ราชการ หรือสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ แต่ละสถานที่นั้นมีคำศัพท์เรียกแตกต่างกัน วันนี้เราได้รวบรวมคำศัพท์เกี่ยวกับสถานที่ต่างๆที่สำคัญสำหรับชีวิตประจำวันไว้ให้ได้ฝึกท่องอ่านออกเสียงพร้อมความหมาย

วิธีการท่องคำศัพท์หมวดสถานที่ไม่ยากลองให้เราคิดว่าแต่ละวันเราผ่านสถานที่อะไรบ้างแล้วจดเป็นคำศัพท์ภาษาอังกฤษว่าสถานที่นั้นๆคำศัพท์ภาษาอังกฤษว่าอะไรแค่นี้คุณก็จะสามารถเข้าใจคำศัพท์ภาษาอังกฤษหมวดสถานที่และสามารถอ่านออกเสียงตัวสะกดได้พร้อมคำแปล

รวมคำศัพท์เกี่ยวกับสถานที่ภาษาอังกฤษ

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปลความหมาย
zoo ซู สวนสัตว์
park พาค อุทยาน,สวนธรรมชาติ,ที่จอดรถ
slums ซลัม สลัม,แหล่งเสื่อมโทรม
place พเลซ สถานที่
station ซเท-ฌัน สถานี
policestation โพะลีซ-ซเท-ฌัน สถานีตำรวจ
busstation บัซซเท-ฌัน สถานีขนส่ง
hospital ฮอซ-พิแท็ล โรงพยาบาล
school ซคูล โรงเรียน
college คอล-เล็จ วิทยาลัย
university ยูนิเฝอ-ซิทิ มหาวิทยาลัย
government กัฝ-เอินเม็นท รัฐบาล
governmentoffice กัฝ-เอินเม็นทออฟ-ฟิซ สำนักงานราชการ
postoffice โพซทออฟ-ฟิซ ที่ทำการไปรษณีย์
temple เทม-พัล วัด,วิหาร,โบสถ์
church เชิซ โบสถ์-วัดคริสต์
mosque มอซค สุเหร่า,มัสยิด
market มา-เค็ท ตลาดตลาด,ตลาดนัด
village ฝิล-ลิจ หมู่บ้าน,ละแวกบ้าน
district ดีซ-ทริคท ตำบล,แถบ,แถว
amphur อำเภอ อำเภอ
province พรอฝ-อิน จังหวัด,มณฑล,ภูมิภาค
country คัน-ทริ ประเทศ,ถิ่นบ้านนอก,ชนบท
city ซีท-อิ เมือง
capital แคพ-อิแท็ล เมืองหลวง
continent คอน-ทิเน็นท ทวีป
คำศัพท์หมวดสวนสัตว์ภาษาอังกฤษ
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ
คำศัพท์หมวดสวนสัตว์ภาษาอังกฤษ

คำศัพท์หมวดสวนสัตว์ภาษาอังกฤษ พร้อมคำอ่านออกเสียงคำแปลความหมายให้คุณนำไปสร้างพูดเขียนเป็นประโยคสนทนาภาษาอังกฤษด้วยตัวเองง่ายๆ

คำศัพท์หมวดคอมพิวเตอร์ภาษาอังกฤษ
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ
คำศัพท์หมวดคอมพิวเตอร์ภาษาอังกฤษ

คำศัพท์หมวดคอมพิวเตอร์ภาษาอังกฤษ พร้อมคำอ่านออกเสียงคำแปลความหมายภาษาอังกฤษให้ฝึกเรียนท่องและสร้างโยคสนทนาภาษาอังกฤษได้ง่ายๆด้วยตัวเอง

คำศัพท์หมวดร่างกายภาษาอังกฤษ
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ
คำศัพท์หมวดร่างกายภาษาอังกฤษ

คำศัพท์หมวดร่างกายภาษาอังกฤษ พร้อมอ่านออกเสียงตัวสะกด คำแปลความหมายให้คุณได้ฝึกเรียนง่ายๆและนำไปสร้างประโยคสนทนาได้ง่ายๆ