คำศัพท์สัตว์เลี้ยงภาษาอังกฤษหมาแมวน่ารัก
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

คำศัพท์สัตว์เลี้ยงภาษาอังกฤษ สุนัขแมวและสัตว์เลี้ยงต่างๆที่เราเลี้ยงด้วยความน่ารักและแตกต่างของสัตว์เลี้ยงประเภทต่างๆ วันนี้เราได้รวบรวมคำศัพท์สัตว์เลี้ยงภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปลตัวสะกดให้คุณได้ฝึกอ่านออกเสียง พูดเขียนและสร้างประโยคสนทนาภาษาอังกฤษง่ายๆด้วยตัวเอง

รวมคำศัพท์สัตว์เลี้ยงภาษาอังกฤษ สัตว์เลี้ยงภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ คำอ่านออกเสียง คำแปลความหมาย
pets เพ็ท สัตว์เลี้ยง
animal แอนนิมอล สัตว์
pet เพท สัตว์เลี้ยง
dog ด็อก สุนัข
elephant เอ็ลละเฟินท์ ช้าง
goat โก๊ท แพะ
goldfish โกลด์ฟิช ปลาทอง
bird เบิร์ด นก
chick ชิค ลูกไก่
duck ดัก เป็ด
goose กูส ห่าน
pig พิก หมู
piggy พิกกี้ ลูกหมู
sheep ชีพ แกะ
puppy พัพพี ลูกสุนัข
cat แคท แมว
kitten คิทเทิน ลูกแมว
rabbit แรบบิท กระต่าย
beavers บี เวอร์ บีเวอร์
hedgehog เฮดจ์ ฮ็อก เม่น
hen เฮน แม่ไก่
cock ค็อค ไก่ตัวผู้
horse ฮอส ม้า
mouse เมาส หนู
buffalo บัฟฟะโล ควาย
cat แค็ท แมว
chicken ชิ๊คเคิน ไก่
cow คาว วัว
รวมคำศัพท์คณิตศาสตร์ตัวเลขการคำนวณสูตรสมการภาษาอังกฤษ
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ
คำศัพท์คณิตศาสตร์ภาษาอังกฤษ การคำนวณตัวเลขภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล

รวมคำศัพท์คณิตศาสตร์ภาษาอังกฤษ การคำนวณตัวเลขภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล คำศัพท์สูตรสมการการคิดเลขคำนวณที่ใช้ในชีวิตประจำวันให้คุณได้ฝึกง่ายๆ

คำศัพท์ห้างสรรพสินค้าภาษาอังกฤษแผนกในห้างสรรพสินค้า
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ
คำศัพท์ห้างสรรพสินค้าภาษาอังกฤษแผนกในห้างสรรพสินค้าพร้อมคำอ่านคำแปล

คำศัพท์ห้างสรรพสินค้าภาษาอังกฤษแผนกในห้างสรรพสินค้าพร้อมคำอ่านคำแปล

คำศัพท์หนังสือ วรรณกรรม นิทาน เรื่องสั้น ภาษาอังกฤษ
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ
คำศัพท์หนังสือภาษาอังกฤษหนังสือทุกประเภทภาษาอังกฤษ

คำศัพท์หนังสือภาษาอังกฤษหนังสือทุกประเภทภาษาอังกฤษ รวมคำศัพท์วรรณกรรม นิทาน สารคดี ภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล