คำศัพท์ภาษาอังกฤษหมวดมนุษย์และชีวิตคนพร้อมคำอ่านคำแปล
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับชีวิตมนุษย์

คำศัพท์เกี่ยวกับมนุษย์และชีวิตคนภาษาอังกฤษ เพราะเราต่างผ่านกันมาในชีวิตแล้วทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องวัยหนุ่มสาว ช่วงชีวิตต่างๆ อายุวัยของแต่ละคน เหตุการณ์ที่เกิดในช่วงเวลาต่างๆของชีวิตคน ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่แต่ละคนต้องได้พบเจอเราจึงได้รวมคำศัพท์เกี่ยวกับชีวิตและมนุษย์มาให้คุณได้เรียนรู้และฝึกท่องกันพร้อมคำอ่านและคำแปลจนสามารถที่จะสร้างประโยคภาษาอังฤษได้ด้วยตัวเอง เพื่อจะได้นำไปใช้ประกอบบทสนทนาภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันได้

รวมคำศัพท์เกี่ยวกับชีวิตมนุษย์ภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านและคำแปล

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ คำอ่านออกเสียง คำแปลความหมาย
human ฮิวเมิน์ มนุษย์
life ไลฟ์ ชีวิต
adolescent อะดอลเลเซินท์ วัยหนุ่มสาว
adult อะดัลท์ ผู้ใหญ่
child ไชลด์ เด็ก คนเดียว
children ชิลเดรน เด็กๆ หลายคน
childhood ไชล์ฮู้ด วัยเด็ก
gentleman เจนเทิลแมน สุภาพบุรุษ
juvenile จูเวอร์ไนล์ เยาวชน
girl เกิล เด็กผู้หญิง
boy บอย เด็กผู้ชาย
baby เบบี้ ทารก
kid คิด เด็ก
lady เลดี้ี สุภาพสตร
man แมน ผู้ชาย
middle age มิดเดิล เอ็จ วัยกลางคน
old โอลด์ แก่ชรา
youthfulness ยูธฟูลเนส หนุ่มสาว
teen ทีน วัยรุ่นหนุ่มสาว
teenage ทีนเอ็จ วัยรุ่น
teenager ทีนเนเจอร์ วัยรุ่น
woman วูเมิน ผู้หญิง
young ยัง วัยหนุ่มสาว
youngster ยังสะเทอร์ คนหนุ่มสาว
youth ยูธ เด็กหนุ่มสาว
twin ทวิน ฝาแฝด
birth เบิรธ กำเนิด
birthday เบิรธเดย์ วันเกิด
lifelong ไลฟลองค์ ชั่วชีวิต
live ลิฟว์ ดำรงชีวิตอยู่
destiny เดสทินี่ โชคชะตา
grow โกรว์ เติบโตขึ้น
engage เอนเก็จ หมั้นหมาย
marriage แมร์ริจ แต่งงาน
wedding เว็ดดิ้ง พิธีแต่งงาน
groom กรูม เจ้าบ่าว
bride ไบรด์ เจ้าสาว
divorce ดิวอส์ หย่าร้าง
pregnant เพรกเนินท์ ตั้งครรภ์
delivery เดลิเวอรี่ การคลอด
miscarry มิสแคร์รี่ การแท้งบุตร
abortion อะบอร์ชั่น การแท้ง
age เอจ อายุ
twenty years old ทะเว้นที้ เยียรซ์ โอลด์ อายุยี่สิบปี
housewife เฮาซ์ไวฟ แม่บ้าน
care for a child แคร์ ฟอร์ อะ ไชลด์ เลี้ยงเด็ก
as one wishes แอสวันวิชชิส สมหวัง
suidice ซูอิไซด์ การฆ่าตัวตาย
die ได ตาย เสียชีวิต
will วิล พินัยกรรม
cremation คริเมชัน งานศพ
cemetery เซมเมทรี สุสาน
คำศัพท์อุปกรณ์กีฬาเครื่องเล่นกีฬาเครื่องออกกำลังกายภาษาอังกฤษ
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ
คำศัพท์อุปกรณ์กีฬาเครื่องเล่นกีฬาภาษาอังกฤษ

รวมคำศัพท์อุปกรณ์กีฬาเครื่องเล่นกีฬาภาษาอังกฤษ คำศัพท์เครื่องออกกำลังกายภาษาอังกฤษหลายชนิดพร้อมคำอ่านคำแปลให้คุณได้ฝึกท่องจำอ่านพูดเขียนได้

คำศัพท์วันสำคัญวันหยุดภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ
คำศัพท์วันสำคัญวันหยุดภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล

คำศัพท์วันสำคัญวันหยุดภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปลรวมคำศัพท์วันสำคัญวันหยุดภาษาอังกฤษต่างๆพร้อมคำอ่านคำแปล คำศัพท์หมวดวันหยุดวันสำคัญของไทยและต่างประเทศให้คุณได้ฝึกท่องอ่านเขียนพูดและสนทนาได้

คำศัพท์ภาษาอังกฤษวิชาเรียนโปรแกรมเรียนหนังสือ
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ
คำศัพท์วิชาเรียนโปรแกรมเรียนหนังสือภาษาอังกฤษ

รวมคำศัพท์ภาษาอังกฤษหมวดวิชาเรียนโปรแกรมวิชาที่เรียนพร้อมคำอ่านคำแปล คำศัพท์วิชาเรียนที่เราต้องเรียนหลากหลายวิชาให้คุณได้เรียนท่องจำและพูด