คำศัพท์หมวดร่างกายภาษาอังกฤษ
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

คำศัพท์เกี่ยวกับร่างกายอวัยวะภาษาอังกฤษ คำศัพท์ภาษาอังกฤษหมวดร่างกายอวัยวะต่างๆในร่างกายจำเป็นต้องเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษเพื่อที่เราจะได้เข้าใจทั้งคำศัพท์และคำแปลความหมายเพื่อให้ได้อ่านออกเสียงและเข้าใจความหมายจนสามารถนำไปแต่งประโยคบทสนทนาภาษาอังกฤษได้ด้วยตัวเองง่ายๆ วันนี้เราได้รวมคำศัพท์ภาษาอังกฤษหมวดโรงเรียนมาให้คุณๆได้ฝึกท่องจำและสามารถนำไปหัดแต่งประโยคภาษาอังกฤษได้

รวมคำศัพท์ร่างกายภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ คำอ่านออกเสียง คำแปลความหมาย
head เฮด ศรีษะ
face เฟซ ใบหน้า
eyes อายส์ ตา
mouth เมาธ์ ปาก
nose โน๊ส จมูก
eyebrow อายบราวน์ คิ้ว
ear เอียร์ หู
hair แฮร์ ผม
chin ชิน คาง
neck เนค คอ
shoulder โชวเดอร์ หัวไหล่
arm อารม์ แขน
hand แฮนด์ มือ
wrist ริสท์ ข้อมือ
elbow เอลโบว์ ข้อศอก
chest เชสท์ หน้าอก
stomach สทัมมัค ท้อง
waist เวสท์ เอว
back แบค หลัง
hip ฮิป สะโพก
leg เลค ขา
knee นี เข่า
calf คาล์ฟ น่อง
shin ชิน หน้าแข้ง
ankle แองเคิ้ล ข้อเท้า
heel ฮีล ส้นเท้า
foot ฟูต เท้า
คำศัพท์หมวดสวนสัตว์ภาษาอังกฤษ
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ
คำศัพท์หมวดสวนสัตว์ภาษาอังกฤษ

คำศัพท์หมวดสวนสัตว์ภาษาอังกฤษ พร้อมคำอ่านออกเสียงคำแปลความหมายให้คุณนำไปสร้างพูดเขียนเป็นประโยคสนทนาภาษาอังกฤษด้วยตัวเองง่ายๆ

คำศัพท์หมวดคอมพิวเตอร์ภาษาอังกฤษ
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ
คำศัพท์หมวดคอมพิวเตอร์ภาษาอังกฤษ

คำศัพท์หมวดคอมพิวเตอร์ภาษาอังกฤษ พร้อมคำอ่านออกเสียงคำแปลความหมายภาษาอังกฤษให้ฝึกเรียนท่องและสร้างโยคสนทนาภาษาอังกฤษได้ง่ายๆด้วยตัวเอง

คำศัพท์โรงเรียนภาษาอังกฤษ
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ
คำศัพท์โรงเรียนภาษาอังกฤษ

คำศัพท์โรงเรียนภาษาอังกฤษอุปกรณ์สิ่งของในโรงเรียนตำแหน่งต่างๆพร้อมคำอ่านคำแปลความหมายให้คุณได้แต่งประโยคสนทนาภาษาอังกฤษด้วยตัวเองง่ายๆ