คำศัพท์หมวดสวนสัตว์ภาษาอังกฤษ
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

คำศัพท์หมวดสวนสัตว์ภาษาอังกฤษ สวนสัตว์เป็นอีกสถานที่หนึ่งที่อยู่ในชีวิตประจำวันของเรามีสัตว์มากมายหลากหลายชนิดหลายประเภทของสัตว์ให้เราได้เรียนรู้ชื่อเรียกของสัตว์หรือคำศัพท์ภาษาอังกฤษของแต่ละตัวก็จะแตกต่างกันออกไป เราจำเป็นต้องเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษเพื่อที่เราจะได้เข้าใจทั้งคำศัพท์และคำแปลความหมายเพื่อให้ได้อ่านออกเสียงและเข้าใจความหมายจนสามารถนำไปแต่งประโยคบทสนทนาภาษาอังกฤษได้ด้วยตัวเองง่ายๆ วันนี้เราได้รวมคำศัพท์ภาษาอังกฤษหมวดโรงเรียนมาให้คุณๆได้ฝึกท่องจำและสามารถนำไปหัดแต่งประโยคภาษาอังกฤษได้

รวมคำศัพท์สวนสัตว์ภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ คำอ่านออกเสียง คำแปลความหมาย
ticket ทิคเกท ตั๋ว
zoo ซู สวนสัตว์
animal แอนิมอล สัตว์
Animal cage แอนิมอล เคจ กรงสัตว์
Safety เซฟที้ ความปลอดภัย
water animal วอเทอร์ แอนิมอล สัตว์น้ำ
wild animal ไวล์ แอนิมอล สัตว์ป่า
ferocious animal ฟะโร’เชิส แอนิมอล สัตว์ดุร้าย
feed ฟีด ให้อาหาร
elephant อิเลฟเฟ้นท์ ช้าง
eagle อีเกิ้ล เหยี่ยว
fish ฟิซ ปลา
frog ฟร็อค กบ
fox ฟ๊อค หมาจิ้งจอก
chicken ชิกเก้น ไก่
chimpanzee ซิมแพนซี ลิงซิมแพนซี
crocodile คร๊อคโคไดล์ จระเข้
deer เดียร์ กวาง
dolphin ดอลฟิ้นช เป็ด
duck ดัก เป็ด
dog ด๊อก ด็อก
bee บี ผึ้ง
bird เบิร์ด นก
camel คาเมล อูฐ
cat แคท แมว
cheetah ชีต้าร์ เสือชีตาร์
cow คาว วัว
goat โกท แพะ
goldfish โกลฟิช ปลาทอง
shark ชาร์ค ฉลาม
hamster แฮมสะเทอร์ หนูแฮมสเตอร์
hippopotamus ฮิปโปโปเทมัส ฮิปโปโปเทมัส
horse ฮอส ม้า
kangaroo แกงการู จิงโจ้
kitten คิทเท้น ลูกแมว
wolf วูฟ หมาป่า
turtle เทอเทิล เต่า
tiger ไทเกอร์ เสือ
squirrel สะเควอเริล กระรอก
spider สะไปเดอร์ แมงมุม
snake สะเน็ค งู
snail สะเนิล หอยทาก
seal ซีล แมวน้ำ
scorpion สะคอร์เปี้ยน แมงป่อง
sheep ชีป แกะ
lion ไลออน สิงโต
lobster ล็อพสเทอร์ กุ้งล็อบสะเตอร์
monkey มังคี้ ลิง
octopus ออคโทพัส ปลาหมึก
owl เอาล์ นกฮูก
panda แพนด้า หมีแพนด้า
puppy พัพพี่ ลูกสุนัข
คำศัพท์หมวดคอมพิวเตอร์ภาษาอังกฤษ
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ
คำศัพท์หมวดคอมพิวเตอร์ภาษาอังกฤษ

คำศัพท์หมวดคอมพิวเตอร์ภาษาอังกฤษ พร้อมคำอ่านออกเสียงคำแปลความหมายภาษาอังกฤษให้ฝึกเรียนท่องและสร้างโยคสนทนาภาษาอังกฤษได้ง่ายๆด้วยตัวเอง

คำศัพท์หมวดร่างกายภาษาอังกฤษ
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ
คำศัพท์หมวดร่างกายภาษาอังกฤษ

คำศัพท์หมวดร่างกายภาษาอังกฤษ พร้อมอ่านออกเสียงตัวสะกด คำแปลความหมายให้คุณได้ฝึกเรียนง่ายๆและนำไปสร้างประโยคสนทนาได้ง่ายๆ

คำศัพท์โรงเรียนภาษาอังกฤษ
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ
คำศัพท์โรงเรียนภาษาอังกฤษ

คำศัพท์โรงเรียนภาษาอังกฤษอุปกรณ์สิ่งของในโรงเรียนตำแหน่งต่างๆพร้อมคำอ่านคำแปลความหมายให้คุณได้แต่งประโยคสนทนาภาษาอังกฤษด้วยตัวเองง่ายๆ