คำศัพท์เกี่ยวกับยาชนิดประเภทของยารักษาโรคภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

คำศัพท์เกี่ยวกับยาชนิดประเภทของยารักษาโรคภาษาอังกฤษ

คําศัพท์ภาษาอังกฤษหมวดยา เราทานยาเพื่อรักษา โรคและอาการต่างๆ ซึ่งลักษณะของยานั้น จะแตกต่างกันออกไปยกตัวอย่างเช่นยาเหลว ยาน้ำ ยาที่มีลักษณะเป็นแคปซูล เป็นเม็ด ชุดบรรเทาอาการรักษาต่างๆ ชุดปฐมพยาบาล คนไข้ ที่แตกต่างกันออกไป หากเรารู้คำศัพท์ที่เกี่ยวกับยาเยอะๆขึ้น นับว่าเราจะได้เปรียบ เพราะเราจะสามารถ เรื่องลักษณะยาขึ้นมาอ่านได้ทันทีแล้วรู้เลยว่าเป็นยาที่รักษาเกี่ยวกับโรคอะไร ซึ่งวันนี้ เรา ถ่ายรูปรวมคำศัพท์หมวดยา พร้อมคําอ่านคําแปล ให้คุณได้นำไปฝึกพูดอ่านเขียน พูดอ่านเขียน การนำไปใช้สร้างประโยคสนทนาภาษาอังกฤษ ในชีวิตประจำวัน ได้แก่

รวมคำศัพท์หมวดยารักษาโรค ชนิดของยาประเภทต่างๆ คำศัพท์เฉพาะเกี่ยวกับยาภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ คำอ่านออกเสียง คำแปลความหมาย
medicine เมด ดิ ซิน ยา
tablet แทบเบล็ต ยาเม็ด
pill พิลล์ ยาเม็ด
capsule เคิบ ซูล แคปซูล
medicine prescription เมด ดิ ซิน พรี สคริปชั่น ใบสั่งยา
before meal บีฟอร์ มิล ก่อนอาหาร
after meal อาฟเทอร์ มิลล์ หลังอาหาร
antibiotic แอนทิ ไบโอ ทิค ยาปฏิชีวนะ
pain reliever เพน ร ยาระงับปวด
purgative เพอกะทิฟว์ ยาถ่าย
laxative แล็คซะทิฟว์ ยาระบาย
aspirin แอสไพริน ยาแก้ปวดหัว
cold tablets โคล แทบเบล็ต ยาเม็ดแก้หวัด
cough mixture คอ มิคเซอร์ ยาแก้ไอ
vitamin ไวทะมิน วิตามิน
beeswax บีสแว๊ค ขี้ผึ้ง
eye drops อาย ดร็อปส ยาหยอดตา
first aid kit เฟิรสท์ เอท คิด ชุดปฐมพยาบาล
plaster พลาสเทอร์ พลาสเตอร์ยา
bandage แบน ดิจ ผ้าพันแผล
glass แกลสซ์ แว่นตา
sun glasses ซัน แกลสซ์ แว่นกันแดด
contact lens คอนแทค เลนซ์ คอนแทคเลนส์
short sighted ช็อรท ไซทด์ สายตาสั้น
long sighted ลองค์ ไซทด์ สายตายาว
balm บลาม ยาหม่อง
syrup ไซรัพ ยาน้ำเชื่อม
breath freshener บริช เฟรชเชอร์เนอร์ น้ำยาระยับกลิ่นปาก
paracetamol พาราเซทามอล ยาแกปวดหัว
antacid แอนทาซิด ยาลดกรด
ammonia แอมโมเนีย แอมโมเนีย
gentian violet เจน เชียน ไวโอเลท ยาม่วงฆ่าเชื้อในปาก
alcohol แอลคอฮอล์ แอลกอฮอล์
waxfloss แว๊คฟลอซซ์ ไหมขัดฟัน
คำศัพท์อุปกรณ์กีฬาเครื่องเล่นกีฬาเครื่องออกกำลังกายภาษาอังกฤษ
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ
คำศัพท์อุปกรณ์กีฬาเครื่องเล่นกีฬาภาษาอังกฤษ

รวมคำศัพท์อุปกรณ์กีฬาเครื่องเล่นกีฬาภาษาอังกฤษ คำศัพท์เครื่องออกกำลังกายภาษาอังกฤษหลายชนิดพร้อมคำอ่านคำแปลให้คุณได้ฝึกท่องจำอ่านพูดเขียนได้

คำศัพท์วันสำคัญวันหยุดภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ
คำศัพท์วันสำคัญวันหยุดภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล

คำศัพท์วันสำคัญวันหยุดภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปลรวมคำศัพท์วันสำคัญวันหยุดภาษาอังกฤษต่างๆพร้อมคำอ่านคำแปล คำศัพท์หมวดวันหยุดวันสำคัญของไทยและต่างประเทศให้คุณได้ฝึกท่องอ่านเขียนพูดและสนทนาได้

คำศัพท์ภาษาอังกฤษวิชาเรียนโปรแกรมเรียนหนังสือ
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ
คำศัพท์วิชาเรียนโปรแกรมเรียนหนังสือภาษาอังกฤษ

รวมคำศัพท์ภาษาอังกฤษหมวดวิชาเรียนโปรแกรมวิชาที่เรียนพร้อมคำอ่านคำแปล คำศัพท์วิชาเรียนที่เราต้องเรียนหลากหลายวิชาให้คุณได้เรียนท่องจำและพูด