คำศัพท์โรงเรียนภาษาอังกฤษ
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

คำศัพท์เกี่ยวกับโรงเรียนภาษาอังกฤษ โรงเรียนเป็นสถานที่สอนให้ความรู้เรื่องต่างๆกับเด็กๆและสามารถใช้ประกอบอาชีพได้ในอนาคต โรงเรียนมีทั้งผู้สอน ผู้เรียน นักเรียน นักศึกษา และตำแหน่งหน้าที่อื่นๆ อุปกรณ์สิ่งต่างๆในโรงเรียนที่เราจำเป็นต้องเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษเพื่อที่เราจะได้เข้าใจทั้งคำศัพท์และคำแปลความหมายเพื่อให้ได้อ่านออกเสียงและเข้าใจความหมายจนสามารถนำไปแต่งประโยคบทสนทนาภาษาอังกฤษได้ด้วยตัวเองง่ายๆ วันนี้เราได้รวมคำศัพท์ภาษาอังกฤษหมวดโรงเรียนมาให้คุณๆได้ฝึกท่องจำและสามารถนำไปหัดแต่งประโยคภาษาอังกฤษได้

รวมคำศัพท์โรงเรียนภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านคำแปล

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ คำอ่านออกเสียง คำแปลความหมาย
blackboard แบล็คบอร์ด กระดานดำ
book บุ๊ค หนังสือ
bookcase บุ๊ค เคส ตู้หนังสือ
bulletin board บูลเลทิน บอร์ด กระดานข่าว
cafeteria คาเฟทิเรีย โรงอาหาร
chair แชร์ เก้าอี้
chalk ช็อค ชอลก์
classroom คลาสรูม ห้องเรียน
computer คอมพิวเทอร์ คอมพิวเตอร์
desk เดสค์ โต๊ะ
eraser อิ เร เซอร์ ยางลบ
teacher ทิช เชอร์ ครู
student สทิว เด้นท์ นักเรียน
gym จิม โรงยิม
headmaster เฮดทิชเชอร์ ครูใหญ่ อาจารย์ใหญ่
president เพลสสิเด้น ประธาน
secretary เซ เครท ทารี่ เลขานุการ
professor โพร เฟส เซอร์ ศาสตราจารย์
office ออฟฟิศเซอร์ สำนักงาน
whiteboard ไวท์ บอร์ด กระดานไวต์บอร์ด
textbook เท็กซ์ บุ๊ค หนังสือเรียน
teacher’s room ทิช เชอร์ รูม ห้องพักครู
pencil เพน ซิล ดินสอ
pen เพน ปากกา
notbook โน๊ต บุ๊ค สมุดบันทึก
library ไลบรา รี่ ห้องสมุด
librarian ไลบรา เรียน บรรณารักษ์
locker room ล็อกเกอร์ รูม ห้องเก็บสัมภาระ
lab แล็บ ห้องทดลอง
soccer field ซ๊อคเกอร์ ฟิลด์ สนามฟุตบอล
playground เพลย์กราวน์ สนามเด็กเล่น
baseball field เบสบอล ฟิลด์ สนามเบสบอล
janitor แจนนิเทอร์ ภารโรง
คำศัพท์หมวดสวนสัตว์ภาษาอังกฤษ
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ
คำศัพท์หมวดสวนสัตว์ภาษาอังกฤษ

คำศัพท์หมวดสวนสัตว์ภาษาอังกฤษ พร้อมคำอ่านออกเสียงคำแปลความหมายให้คุณนำไปสร้างพูดเขียนเป็นประโยคสนทนาภาษาอังกฤษด้วยตัวเองง่ายๆ

คำศัพท์หมวดคอมพิวเตอร์ภาษาอังกฤษ
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ
คำศัพท์หมวดคอมพิวเตอร์ภาษาอังกฤษ

คำศัพท์หมวดคอมพิวเตอร์ภาษาอังกฤษ พร้อมคำอ่านออกเสียงคำแปลความหมายภาษาอังกฤษให้ฝึกเรียนท่องและสร้างโยคสนทนาภาษาอังกฤษได้ง่ายๆด้วยตัวเอง

คำศัพท์หมวดร่างกายภาษาอังกฤษ
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ
คำศัพท์หมวดร่างกายภาษาอังกฤษ

คำศัพท์หมวดร่างกายภาษาอังกฤษ พร้อมอ่านออกเสียงตัวสะกด คำแปลความหมายให้คุณได้ฝึกเรียนง่ายๆและนำไปสร้างประโยคสนทนาได้ง่ายๆ