บทสนทนาถามว่าชอบไหมภาษาอังกฤษ
บทสนทนาภาษาอังกฤษ

บทสนทนาถามว่าชอบไหมภาษาอังกฤษ การตั้งคำถามกับคู่สนทนาถามว่าชอบไหม ไม่ว่าถามเกี่ยวกับการกระทำหรือถามเกี่ยวกับสิ่งของหรืออะไรก็ได้ขึ้นอยู่กับสิ่งที่คุณต้องการอยากถาม เป็นภาษาอังกฤษ ซึ่งประโยคการตั้งคำถามว่าชอบไหมนี้เราใช้ในชีวิตประจำวันทุกๆวัน วันนี้เรารวมประโยคคำถามว่าคุณชอบหรือไม่มาให้คุณได้ฝึกเขียนและพูดกับสิ่งรอบๆตัว คู่สนทนา

ตัวอย่างประโยคคำถามชอบหรือไม่ คุณชอบหรือเปล่าภาษาอังกฤษ

Do you like pop music? (ดู ยู ไลค์ พ็อพ มิวสิค) คุณชอบดนตรีป็อปมั้ย
Do you like yellow? (ดู ยู ไลค์ เยลโล) คุณชอบสีเหลืองไหม
Do you like to play badminton? (ดู ยู ไลค์ ทู เพลย์ แบดมินทัน) คุณชอบเล่นแบตมินตันไหม
Do you like to swim? (ดู ยู ไลค์ ทู สวิม) คุณชอบว่ายน้ำหรือเปล่า
Would you prefer chocolate ? (วู้ด ยู พรีเฟอร์ ค็อฟฟี) คุณอยากกินช็อคโคแลตไหม
Would you like running? (วู้ด ยู ไลค์ แด๊นซิง) คุณชอบวิ่งไหมครับ

คำถามอายุที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ภาษาอังกฤษบทสนทนา
บทสนทนาภาษาอังกฤษ
คำถามเกี่ยวกับอายุที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ภาษาอังกฤษบทสนทนาพื้นฐานในชีวิตประจำวัน

คำถามเกี่ยวกับอายุที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ภาษาอังกฤษบทสนทนาพื้นฐานในชีวิตประจำวัน รวมคำถามส่วนตัวเกี่ยวกับบุคคล อายุ ที่อยู่หรือเบอรโทรศัพท์พร้อมตัวอย่างประโยคสนทนา

ประโยคคำถามภาษาอังกฤษชื่ออาชีพบทสนทนา
บทสนทนาภาษาอังกฤษ
ประโยคคำถามภาษาอังกฤษเกี่ยวกับบุคคลอาชีพภาษาอังกฤษเพิ่งพบเจอเป็นครั้งแรก

ประโยคคำถามภาษาอังกฤษเกี่ยวกับบุคคลอาชีพคำถามบทสนทนาที่พบเจอกันครั้งแรกหรือไม่เคยรู้จักกันมาก่อนพร้อมคำอ่านและความหมาย

รวมประโยคคำถามภาษาอังกฤษบทสนทนาที่ใช้ในชีวิตประจำวัน
บทสนทนาภาษาอังกฤษ
รวมประโยคคำถามภาษาอังกฤษคำถามบทสนทนาภาษาอังกฤษที่ใช้ทั่วไปในชีวิตประจำวันง่ายๆ

รวม 25 ประโยคคำภามภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันให้คุณได้ฝึกท่องและพูดกับคู่สนทนาสามารถไปใช้ในสถานการณ์จริงได้ง่ายๆ พร้อมคำอ่านให้สะกดอ่านออกเสียงได้ง่ายมากขึ้น