Home
คำศัพท์ภาษาอังกฤษหมวดสวนสาธารณะ
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

คำศัพท์ภาษาอังกฤษหมวดสวนสาธารณะ

คำศัพท์ภาษาอังกฤษหมวดสวนสาธารณะ รวมคำศัพท์หมวดสวนสาธารณะที่พักผ่อนหย่อนใจภาษาอังกฤษ พร้อมคำอ่านออกเสียงสระตัวสะกดให้ลองฝึกพูดอ่านเขียนและคำแปลความหมายแต่ละคำให้เข้าใจและฝึกด้วยตัวเองง่ายๆ

Read More
คำศัพท์หมวดโรงแรมที่พักภาษาอังกฤษ
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

คำศัพท์หมวดโรงแรมที่พักภาษาอังกฤษ

คำศัพท์หมวดโรงแรมภาษาอังกฤษ รวมคำศัพท์เกี่ยวกับโรงแรมพร้อมคำอ่านและคำแปลให้คุณได้ฝึกท่องอ่านเขียนและพูดเป็นประโยคได้ด้วยตัวเองง่ายๆ

Read More
บทสนทนาถามว่าชอบไหมภาษาอังกฤษ
บทสนทนาภาษาอังกฤษ

บทสนทนาถามว่าชอบไหมภาษาอังกฤษ

บทสนทนาถามว่าชอบไหมภาษาอังกฤษ ใช้ถามกับคู่สนทนาไม่ว่าจะเป็น คน สัตว์ หรือสิ่งของ เป็นประโยคพื้นฐานภาษาอังกฤษที่เราใช้พูดในชีวิตประจำวันทุกวันลองฝึกพูดเขียนด้วยตัวเองง่ายๆ

Read More
การพูดตำหนิประโยคภาษาอังกฤษ
บทสนทนาภาษาอังกฤษ

การพูดตำหนิประโยคภาษาอังกฤษ

การพูดตำหนิประโยคภาษาอังกฤษ เรียนภาษาอังกฤษประโยคเบื้องต้นการตำหนิคู่สนทนา ฝึกเรียนพูดประโยคการตำหนิสร้างประโยคใหม่ๆได้ด้วยตัวเอง

Read More
ประโยคพูดคำชมภาษาอังกฤษ
บทสนทนาภาษาอังกฤษ

ประโยคพูดคำชมภาษาอังกฤษ

ประโยคพูดคำชมภาษาอังกฤษ รวมคำพูดชมเชยภาษาอังกฤษพร้อมคำอ่านออกเสียง สระ ตัวสะกด และคำแปลให้คุณได้ลองฝึกพูดและอ่านออกเสียงง่ายๆ

Read More
คำศัพท์เกี่ยวกับห้องนอนภาษาอังกฤษ
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

คำศัพท์เกี่ยวกับห้องนอนภาษาอังกฤษ

คำศัพท์เกี่ยวกับห้องนอนภาษาอังกฤษ รวมคำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับห้องนอน สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆพร้อมคำอ่านและคำแปลให้คุณได้ฝึกพูดเขียนและนำไปสร้างประโยคเอาไว้สนทนาได้ด้วยตัวเอง

Read More
คำศัพท์หมวดเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายแฟชั่นภาษาอังกฤษ
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

คำศัพท์หมวดเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายแฟชั่นภาษาอังกฤษ

รวมคำศัพท์หมวดเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายแฟชั่นชายหญิง พร้อมคำอ่านออกเสียงและคำแปลความหมายให้ได้ฝึกอ่านออกเสียงและท่องจำ เขียนในรูปประโยคได้ด้วยตัวเองง่ายๆ

Read More
คำศัพท์หมวดเครื่องดนตรีภาษาอังกฤษ
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

คำศัพท์หมวดเครื่องดนตรีภาษาอังกฤษ

คำศัพท์ภาษาอังกฤษหมวดเครื่องดนตรีให้คุณได้ฝึกท่องจำและเรียนรู้ตัวสระและตัวสะกดพยัญชนะต่างๆ พร้อมความหมายคำแปลภาษาไทยอย่างละเอียดและเข้าใจง่าย

Read More
คำศัพท์หมวดขนมหวานภาษาอังกฤษ
บทสนทนาภาษาอังกฤษ

คำศัพท์หมวดขนมหวานภาษาอังกฤษ

คำศัพท์หมวดขนมหวานภาษาอังกฤษ รวมคำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับของหวานไทย ขนมหวานภาษาอังกฤษมีอะไรบ้างพร้อมตัวสะกด สระให้ได้ฝึกท่องและพูดออกเสียงง่ายๆ

Read More
คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับของมีค่า
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับของมีค่า

คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับของมีค่า รวมคำศัพท์หมวดของมีค่าพร้อมคำอ่านและคำแปลให้คุณได้ฝึกท่องและอ่านง่ายๆด้วยตัวเอง

Read More