Home
บทสนทนาการขอยืมสิ่งของภาษาอังกฤษ
บทสนทนาภาษาอังกฤษ

บทสนทนาการขอยืมสิ่งของภาษาอังกฤษ

บทสนทนาการขอยืมสิ่งของภาษาอังกฤษ วิธีพูดขอยืมสิ่งของและของต่างๆจากผู้อื่นที่เรารู้จักหรือไม่รู้จักมีวิธีไหนบ้าง เราสามารถพูดได้อย่างไรวันนี้เรารวมบทสนทนาภาษาอังกฤษประโยคการพูดขอยืมมาให้คุณๆได้ฝึกพูดออกเสียงกัน

Read More
คำศัพท์ภาษาอังกฤษงานอดิเรก
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

คำศัพท์ภาษาอังกฤษหมวดงานอดิเรก hobbies vocabulary

คำศัพท์ภาษาอังกฤษหมวดงานอดิเรก hobbies vocabulary พร้อมคำอ่านออกเสียงให้คุณได้ฝึกอ่านออกเสียงและตัวสะกดได้รวมทั้งความหมายคำแปลที่คุณสามารถนำไปแต่งประโยคสนทนาได้ง่ายๆ

Read More
คำศัพท์ภาษาอังกฤษหมวดงานบ้าน-house-work
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

คำศัพท์ภาษาอังกฤษหมวดงานบ้าน house work

คำศัพท์ภาษาอังกฤษหมวดงานบ้าน house work รวมคำศัพท์ภาษาอังกฤษหมวดงานบ้านพร้อมคำอ่านออกเสียงและคำแปลความหมายให้คุณได้ฝึกท่องและเอาไปสร้างประโยคไว้สื่อสารได้ง่ายๆ

Read More
คำศัพท์ภาษาอังกฤษหมวดฤดูกาลสภาพอากาศ seasons and weather
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

คำศัพท์ภาษาอังกฤษหมวดฤดูกาลสภาพอากาศ seasons and weather

คำศัพท์ภาษาอังกฤษหมวดฤดูกาลสภาพอากาศ seasons and weather พร้อมคำอ่านออกเสียงและคำแปลให้คุณได้ลองฝึกท่องและอ่านออกเสียงเข้าใจง่ายลองไปดูกันเลย

Read More
คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับเวลา
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับเวลา

คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับเวลา รวมคำศัพท์หมวดเวลาภาษาอังกฤษให้คุณได้ฝึกท่องจำ พร้อมฝึกอ่านออกเสียงด้วยตัวสะกดแต่ละคำให้หัดพูด คำแปลภาษาไทยให้คุณเข้าใจและฝึกแต่งประโยคได้

Read More
คำศัพท์ภาษาอังกฤษหมวดวันสำคัญ Important day
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

คำศัพท์ภาษาอังกฤษหมวดวันสำคัญ Important day

คำศัพท์ภาษาอังกฤษหมวดวันสำคัญ คำศัพท์วันหยุด วันสำคัญ วันเทศกาล วันสำคัญทางศาสนา วันหยุดนักขัตฤกษ์ วันสำคัญทางราชการต่างๆให้เราหัดท่อง เรียนรู้ความหมายคำแปลอย่างละเอียด

Read More
การกล่าวประโยคบอกลาภาษาอังกฤษ
บทสนทนาภาษาอังกฤษ

การกล่าวประโยคบอกลาภาษาอังกฤษ

การกล่าวประโยคบอกลาภาษาอังกฤษ คำกล่าวอำลา บทสนทนาการกล่าวอำลาภาษาอังกฤษในสถานการณ์จริงฝึกพูดพร้อมออกเสียงและความหมายของประโยค

Read More
คำศัพท์ภาษาอังกฤษหมวดโรคอาการเจ็บป่วยไม่สบาย
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

คำศัพท์ภาษาอังกฤษหมวดโรคอาการเจ็บป่วยไม่สบาย

คำศัพท์ภาษาอังกฤษหมวดโรคอาการเจ็บป่วยไม่สบาย โรคและอาการป่วยต่างๆที่เราพบเจอควรฝึกหัดท่องคำศัพท์ภาษาอังกฤษเอาไว้เพื่อใช้สื่อสารในชีวิตประจำวันให้ได้

Read More
คำศัพท์หมวดลำดับที่ภาษาอังกฤษ
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

คำศัพท์หมวดลำดับที่ภาษาอังกฤษ

คำศัพท์หมวดลำดับที่ภาษาอังกฤษ สอนคำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับลำดับที่พร้อมคำอ่านออกเสียง คำแปลความหมายให้คุณได้ฝึกท่องตัวเลขลำดับง่ายๆใช้ในชีวิตประจำวันได้

Read More
คำศัพท์ภาษาอังกฤษหมวดครอบครัวญาติ
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

คำศัพท์ภาษาอังกฤษหมวดครอบครัวญาติ

คำศัพท์ภาษาอังกฤษหมวดครอบครัวญาติ รวมคำศัพท์ภาษาอังกฤษหมวดครอบครัวญาติพี่น้องพร้อมคำศัพท์คำอ่าน และความหมายให้คุณได้ฝึกอ่านออกเสียงตัวสะกดได้ง่ายๆลองเลย

Read More